Mange trodde Victor Norman spissformulerte seg med å si at først vil utkanten bli et gamlehjem og så en kirkegård. Om forslagene til kutt i videregående skole blir gjennomført er det kun tidsaspektet Norman tok feil av. Innbyggerne, spesielt de unge, blir å rømme regionen – godt hjulpet av fylkespolitikere.

Når NHO, og næringen selv, roper etter fagfolk er det absurd at noen i det hele tatt kan foreslå stengning av kokkelinja i Kirkenes. Vi snakker om å satse på lokale råvarer, opplevelsesturisme, høyere verdier – men vi skal fjerne tilgangen på fagfolk?

Over halvparten av de som går på IB-linja er tilflyttere til kommunen. De to klassene kan huse 40 elever. Kan noen fortelle meg noe annet enn at dette er en effektiv måte å tiltrekke talenter til regionen?

"For mange linjer – og for få elever"?

Nå, før det er for seint, er det på tide å skjønne at «omstilling» ikke nødvendigvis betyr kutt. En kan også investere og satse. Vi trenger dristige og visjonære politikkere som heller sørger for at skolene får de verktøyene de trenger til å fylle klassene! De fleste menneskene i verden bor utenfor våre fylkes- og landegrenser. Svært mange av disse beskriver Finnmark og Arktis som noe eksotisk og spennende. Sørg for at skolene fylles med slike elever. Man har klart det andre steder i verden - hva er vår unnskyldning?