Nok en gang trekker journalister i Tromsø, denne gangen Nordlys 22. januar, frem tallene fra Eiendom Norge for å vise at Tromsø har Norges nest høyeste boligpriser. Tallene de benytter er gjennomsnittstall. Det betyr at de ikke tar hensyn til salg av nye eller gamle boliger, boligenes størrelse eller beliggenhet. Gjennomsnittet er derfor et dårlig mål på situasjonen for den enkelte kjøper. Videre vises det til en prisoppgang på 5,7% i Tromsø siste året. Det tallet er lavere enn for Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bergen. Oslo er lavest med 2,2% og det er mange forklaringer på det.

I den samme tabellen oppgis gjennomsnittsprisen per kvadratmeter. I Tromsø er den 53 000, mot 83 000 i Oslo. Vent, da koster en kvadratmeter boligflate i Tromsø ca 64% eller 2/3 av samme kvadratmeter i Oslo. Så mye billigere er det å bo i Tromsø – 1/3 rabatt.

Det er vanskelig å forstå hvorfor de samme oppslagene om Tromsø som en spesielt dyr boligby utenfor Oslo har kunnet leve. Det er jo anti-Tromsø å fremme forståelsen av byen som en dyr boligby. Den er i realiteten litt dyrere enn Trondheim og Bergen, ca 10%.

De som ønsker å se nærmere på hva de kan få for 3 millioner (sykepleier boligen?) kan bruke FINN og sammenlikne. Det er derfra boligstatistikken henter data. Den 23.1 fant jeg på FINN i Oslo 1879 boliger mot 325 i Tromsø. Det bor ca 9 ganger så mange i Oslo som i Tromsø. Mens Oslo kunne tilby 26 leiligheter under 3 millioner så var det 13 til salgs i Tromsø. Mens nesten alle i Oslo er ettroms, så er utvalget i Tromsø både 1, 2 og 3 roms leiligheter. Det betyr at det per 100 000 innbyggere var mye vanskeligere å finne leilighet i Oslo enn i Tromsø, og leilighetene i Oslo er mindre. Relativt sett er det flere nye, små leiligheter til salgs i Tromsø.

Så, unge mennesker som vil kjøpe leilighet: Det er mye lettere å komme inn på boligmarkedet i Tromsø enn i Oslo. For å komme ned til samme prisnivå i Oslo-området må man bo utenfor Oslo; Drammen, Ski, Lillestrøm og andre pendlerbyer til Oslo. Er dette forsøk på å hausse opp boligprisene i Tromsø? La tallene tale.