FN generalsekretær har erklært «Kode rød for kloden vår». Vi ser hva som skjer med kloden vår. Skogbranner som herjer, flom i noen deler av verden mens andre deler opplever verste tørke på flere ti år. Klimaendringene er her, mens det krangles om klimatiltak. Jeg er overbevist om at SV plan for Grønn New Deal er riktig vei å gå for å kutte utslipp. Kutte, dele bygge sier vår egen Torgeir Knag Fylkesnes. Vi skal kutte utslippene, vi skal dele godene og ikke minst vi skal bygge nye grønne industri som gir flere grønne arbeidsplasser.

Eldreomsorg er en av hjertesakene mine. SV har den beste eldreomsorgspolitikken. SV vil blant annet ha en bemanningsnorm på sykehjem som sikrer de eldre hjelp når de trenger det. Når man først er blitt hjelpetrengende og har behov for å bo på sykehjem, må vi ha nok personell som kan hjelpe dem når de trenger det. De som bor på sykehjem skal ikke vente på hjelp. En skal ikke vente på hjelp til å gå på do!

SV er også opptatt av de ansatte i helsesektoren. Vi står ovenfor en gigantisk krise innenfor helse! Vi kommer til å mangle sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi trenger flere fagfolk. Jeg er glad for at SV vil satse på desentralisert utdanningstilbud og opprette flere studieplasser. I tillegg vil SV gjøre noe med finansiering av sykepleierutdanninga.

Det er på tide at vi lovfester retten til lærlingplasser. Vi kan ikke sitte å se på at flere og flere ungdommer ikke får lærlingplass etter endt skole, samtidig som det skrikes etter kvalifisert personell i offentlig og privat sektor.

SV er et feministisk parti. Hele og faste stillinger er viktig siden det er ofte kvinner som har deltidsstillinger. Som sykepleier vet jeg det er viktig å forebygge istedenfor å behandle. SV sin skolepolitikk kan forebygge flere ting hos barn og unge. Flere lærere i skolen kan forebygge spesialundervisning og tettere oppfølging hos elevene I barnet og ungdomstrinn. Når disse ungdommene starter på videregående har de fått tettere oppfølging slik at de er bedre rustet til å klare videregående skole og det vil forebygge frafall fra videregående skole. Gratis SFO og skolemat vil gjøre ungene enda sterkere og gjøre dem klar for videre i livet på tross av hvor mye den enkelte foreldre tjener.

SV står for en humanistisk asylpolitikk. Vi kan ikke sitte å se på at folk som har behov for beskyttelse blir nødt til å være i kirkeasyl. Vi kan ikke se på barn og unge blir tvangs returnert til land de aldri har vært i på grunn av foreldre har sagt noe feil under asylintervjuet. Når det er humanitær krise i et land må vi i det minste klare å ta imot antall flyktninger som FN ber oss om å ta imot.

Her har du de viktigste grunnene for at jeg stemmer SV. Håper at du også gjør det 13.september.

Godt valg!