Over noen måneder har jeg blitt mer og mer bevisst på min egen, og andres atferd på gang og sykkelstiene i og rundt Tromsø, enten som gående eller syklende. Bakgrunnen for dette er at jeg i større og større grad bruker slike gang- og sykkelstier både til transport og trening, enten til fots eller på min nå fem år gamle elsykkel.

Bilen står mer og mer i garasjen, på tross at jeg akkurat sniker meg inn i sone 1.

Hva skal jeg egentlig med bil i sone 1? Det er jo ut av sonen jeg trenger bilen! Nok om det.

Gjennom disse årene har jeg vært i flere situasjoner hvor jeg på elsykkelen har risikert å bli alvorlig skadet/miste livet. Videre har jeg risikert å kjøre ned personer som har kommet gående på gang og sykkelstien. Slik jeg ser det har suksessfaktoren i slike tilfeller vært, at jeg selv har sakket av, og sågar holdt gangfart på sykkelen. Det er mange feller for gående og syklende i Tromsø-trafikken. Kommunen selv står, etter min mening, bak en av de verste. Om du på sykkel tro det bare er å kjøre på her, er du faktisk i stor fare. Mer om det senere.

Les også

På rett vei, men vi må trå raskere!

Trafikkatferd

Etter min mening kan man velge å vike eller svike på gang og sykkelstien. Med det mener jeg at du selv har et klart og tydelig ansvar for dine handlinger. Viker du for de som er mykere enn deg? Og der du ikke kan vinne? Eller velger du å svike mot normale trafikkregler og hevde akkurat din rett? En rett som i noen situasjoner kan bli fatal for andre og deg selv. Både som sykelist og fotgjenger har jeg møtt sykelister på vanlig sykkel eller elsykkel, som etter min mening har en holdning som går på at «fart trumfer trafikkregler!» Gjerne når du møter eller bli forbikjørt av dem på deres vei nedover bakken. Da går det virkelig unna. Jeg har selv kommet syklende opp bakker hvor disse på vei ned, ved passering av forgjengere på sin side, kommer helt over på min side og bare forventer at jeg viker. Signalet er tydelig, her bremses det ikke! Farten trumfer trafikk reglene. Og møte slike som er på vei ned av Tromsøbrua er virkelig farlig. Man skal ikke ha noen «flagrende gevanter» på seg da.

På sykkel kommer en fort opp i hastigheter på 40–50 km/t nedoverbakke. Om vi tenker oss en voksen person i full bekledning på en elsykkel på 25 kg-ish, så vil totalvekta fort komme opp i 110 kg. Har du tenkt over at du og sykkel ved en kollisjon da vil veie 1038 kg?

Man skjønner fort at skadepotensialet er meget stort. En myk trafikant er skikkelig ille utsatt ved en eventuell kollisjon. Likeså deg selv om du kræsjer i en bil eller annen større og fastere masse.

Trafikk regler på gang og sykkelstien

Hvilke regler gjelder egentlig på gang og sykkelsti? Jeg har måttet sjekke da jeg har møtt mye ulikt fra personer som nesten «jager meg over på gal side» med egen atferd fordi «de er på rett side»! Til dem som holder seg på en av sidene, og dermed gir vei for annen trafikk. Sykelister er nok de som i størst grad forholder seg til høyreregelen. Godt er det ettersom man har relativ høy hastighet og

masse, som vi så i regnestykket over. Gående skal jo, ifølge de samme regler, da gå på venstre side. Da vil en for eksempel få sykkeltrafikken mot seg, og ser på langt hold om du møter en (s) viker og eventuelt kan plassere deg i så måte. Om du da ikke har øya ned i mobilen, som mange av oss har. Mitt håp er jo at du uansett møter en viker. I mitt hode er sparkesykelister også sykelister, da de ofte faktisk har større fart enn det jeg oppnår på min elsykkel. Har møtt noen nå, og enkelte er fullstendig blottet for egen og andres sikkerhet.

Livsfarlig å få i fanget eller i ryggen de også. Spesielt når de er to på sparkesykkelen.

De farligste

Etter min mening er de farligste i trafikken de uforutsigbare, samt de på sykkel med holdningen at «fart trumfer regler.»

Gående som har valgt side på gangstien er etter min mening veldig forutsigbare. Det er bare gi et pling i bjella og holde god avstand og sakke litt ned i det du passerer, uansett hvilken side de har valgt. Det sagt, å velge å gå feil på side og derved få sykkeltrafikk i ryggen, hadde jeg aldri turt. Jeg vil faktisk ha sykkeltrafikken mot meg på riktig side for om mulig få øyekontakt. Spesielt med tanke på noen av de elsyklister jeg har møtt.

Noen ganger vurderer jeg sterkt om jeg skal plinge i bjella eller la være. Jeg har opplevd at gående som går på feil side, altså med ryggen til meg som sykelist, plutselig finner på at de skal hive seg over til rettsiden, uten å se seg bak. Nøkkelen for å unngå å kjøre dem ned, er lavt fart og varsel i tide!

De uforutsigbare er altså de jeg frykter mest, bortsett fra kommunens egen trafikkfelle da.

Når jeg tar igjen gående som enten går midt på gangstien, eller flere sammen som tar hele stien, sakker jeg markert ned. Jeg bruker bjella og får en reaksjon. Erfaringsmessig går de fleste markert til en side. Der er imidlertid alle reaksjoner og få, og være forberedt på. De som kjapt bytter side uten å se seg bak, de som går til hver sin side og lager en liten luke, noen fryser også helt til. Andre igjen går bare videre, enten fordi de er tunghørte, går og snakker sammen, eller i mobilen, da gjerne med iPods i øra. Noen få opplever jeg at de ikke vil flytte seg, selv om de er midt på gangstien. Det er liksom deres rett å gå akkurat der de vil. Sakte passeringsfart er en suksess uansett.

Les også

Flere dropper bilen

Kommunens egen trafikkfelle

For noen år tilbake fant en eller annen «luring» i kommunen på at man skulle markere noen overganger hvor både gående og sykelister skulle ha forkjørsrett. I utgangspunktet en nobel tanke. Men hvorfor ikke alle? Det blir nesten som å innføre gradvis høyrekjøring.

Det kan imidlertid, etter min mening, ikke vært gjort en eneste kvalifisert risikoanalyse på tiltaket, og det er etter min mening potensielt livsfarlig. Ikke minst den mest idiotiske bruken av penger til trafikktiltak. Som nevnt, tror du at det bare er å passere her og at alle andre viker for deg, er du i livsfare.

Det ble altså lagt ned en to komponents rødfarge i hele gangfeltet, noe som ifølge entreprenøren ble kraftig mislykket p.g.a. kommunens behov for å få dette gjort i riktig budsjettår. En «fant» midlene på høsten og det «måtte» gjøres, i den kalde perioden. Man hadde ikke øye for at to komponents maling må ha god temperatur for å herde ordentlig. Mye farge er borte nå. Enten fordi den er slitt vekk av brøyting, eller den er faktisk dekket med ny asfalt! «Oi det tenkte vi ikke på.» Så noen steder står bare skiltene om at gående og sykelister krysser her. Noe tydelig vikepliktsskilt er ikke satt opp?

Ikke mye å stole på når vi vet at i de fleste fotgjenger overganger i Tromsø, så må du av sykkelen og gå, for at trafikken må stoppe for deg. Denne regelen har man som bilist med seg, og mange praktiserer den også i «de røde kryss». Sykler noen her «trenger jeg som bilist ikke stoppe.» Det er også et poeng at man som bilist i enkelte «røde kryss», til tider har veldig dårlig oversikt. Et skoleeksempel i så måte er når bilister kommer opp Tverrforbindelsen og skal inn venstre til Håpet. Kommer man på elsykkel og skal oppover på øya i rushtiden, blir man fort usynlig bak de som venter og skal ut på Tverrforbindelsen. Et særdeles farlig «rødt kryss»!

Det var her jeg kunne blitt ordentlig skamfert eller mest sannsynlig mista livet idet bilisten føyk forbi og ned til Håpet. Jeg berga meg ved å ha gangfart på sykkelen. Jeg havnet imidlertid i asfalten da jeg måtte bråbremse. «Heldigvis» kjørte vedkommende så fort at jeg tryna bak bilen, og ikke inn i sida på bilen. Jeg møter dessverre noen livsfarlige bilister og forholder meg deretter, spesielt på sykkel. Igjen gangfart!

For meg har denne rødfargen blitt et kraftig «rødt fare lys»! Den eneste gangen jeg fyker over slike, er når det ikke ser andre i «mils omkrets». Der er heldigvis også lyspunkter i disse overgangene, som må nevnes. Jeg opplever oftere og oftere at sjåfører ser meg på god avstand, og faktisk står og venter på at jeg skal passere det «røde kryss»! Det er imidlertid når trafikken er lav, og krysset er oversiktlig at jeg opplever dette.

Men uansett: Fantastisk! Stor takk og fortsett med det Kvaløya-bilister!

Les også

Buss eller gang- og sykkelvei? Ja, takk, begge deler

Les også

Hvem bestemmer over Tromsøs behov?