Dom har falt i saken om Arnar som i Karasjok kommune var utsatt for alvorlig trakassering og mobbing. I voksen alder har Arnar fått påvist diagnosen PST (Posttraumatisk Stresssydrom) og andre alvorlige psykiske konsekvenser som følge av opplevelser han har vært utsatt for i barnedommen - blant annet ved skolen i Karasjok. For de alvorlige skader han var påført ble Karajok kommune i Tingretten dømt til å betale 1 million kr i erstatning.

Nå har Hålogaland lagrett opphevet dommen. Karasjok kommune er frikjent. Det er lov å mobbe og trakassere elever i grunnskolen. Dommen kan ikke forstås på annen måte. Dommen må forstås slik at dersom et barn har vært utsatt for et skadelig miljø på sitt hjemsted og sin hjemmeskole - og så flytter til ny kommune, så er det fullt lovlig å utsette barnet for alvorlig trakassering og mobbing i den nye kommunen. Om barnet faktisk utsettes for slik alvorlig skadelig mobbing vil ikke den nye kommunen kunne dømmes for dette. Rettens konklusjon må forstås slik at skader som påvises i ettertid kan ha sin årsak i skadelig miljø også tidligere i livet - før mobbingen på den nye skolen startet. Når psykiske vansker dokumenterers i voksen alder er det naturligvis vanskelig å avklare helt konkret hvilke opplevelser i barndommen som har vært mest skadelig. Ofte er det et komplekset bilde.

Det som åpenbart har skjedd i denne saken er at Karasjok kommune går fri for ansvar og erstatning for den alvorlige mobbingen og trakasseringen han faktisk var utsatt for i Karasjok - fordi han sannsynligvis også hadde skadelige opplevelser før han kom til denne skolen og Karasjok kommune. Arnar får slite med sine problemer, mens Karasjok kommune sparer litt penger.

Dersom dette er noenlunde riktig forståelse av frikjennelsen av Karasjok kommune er det svært alvorlig for alt av forebyggende arbeid og tiltaksarbeid mot mobbing. Dersom det kan antas at et barn har hatt en vanskelig forhistorie før skolestart kan en skole og en kommune fritt la mobbing foregå - uten at kommunen risikerer noen som helst konsekvenser.

Et "skadeskutt" barn er fritt vilt for mobbere. Slik må faktisk dommen forstås. De aller mest utsatte barna er ikke beskyttet av loven med tanke på alvorlig mobbing. Selv om mobbing og trakassering ved en skole dokumenteres grundig vil det ikke være grunnlag for erstatning dersom det samme barnet eller den samme ungdommen også har vært utsatt for et skadelig miljø tidligere i livet.

Dette er en helt spesiell og svært skadelig dom. Det er åpenbart at en slik tragisk dom burde vært prøvd for høyesterett - og at våre politikere på Stortinget umiddelbart bør ta for seg det lovgrunnlaget som kan resultere i en så meningsløs dom.

Så skulle denne saken naturligvis aldri vært til rettslig behandling. Karasjok kommune og den politiske ledelsen der sitter igjen med stor skam for avgjørelsen om å utsette Arnar for det traumet en slik rettsbehandling har vært. Penger spart! Ja vel . Mer kynisk går det knapt an å være.