Jeg heter Irene Ojala, og er den eneste på Stortinget direktevalgt av vanlige folk. Jeg representerer Finnmark – og sitter på rødstol nr. 41. Jeg er valgt inn på Stortinget av tidligere velgere fra samtlige partier og er dermed en av 169 stortingsrepresentanter som stemmer over ulike saker på Stortinget – også strømpriser. Prisene i sør må ned på samme nivå som i nord.

12. august kunne vi lese en melding fra NTB, gjengitt i ulike aviser, at ordfører for Ap, Kari Nessa Nordtun, fra Stavanger skal lede Aps energiutvalg. Nordtun støtter elektrifisering av sokkelen, og hun vil utjevne strømprisene mellom sør og nord. Fra Pasientfokus sin side håper jeg på at Nordtun mener at strømprisene i sør skal bli like lave som i nord – og ikke at strømprisene i Nord skal stige til det sørlige strøm prisnivå.

Men når hun sier: «Vi er ett folk, ett land, det er klart vi må jobbe for å jevne ut strømprisen.» - er det grunn til bekymring. Det er rart å se hvordan Ap-politikeren enkelt tar for seg rettferdighetsprinsippet for ett folk, ett land – som om det noen gang i historien har vært en flik av rettferdighet mellom nord og sør.

For var det rettferdighet ordføreren fra Stavanger søker, så regner jeg med at hun også jobber for at flyprisene i sør blir høyere slik at de subsidierer flyprisene i nord. Jeg regner også med at hun kommer til å jobbe for jernbane, tidsriktige sykehus, fødeavdelinger, geriatri blir rettferdig fordelt i Norge slik at syke folk slipper å reise i timevis for å få en enkel undersøkelse. For ikke å snakke om kreftsyke folks rett til kreftbehandling innen en rimelig tid – og ikke et system som krever at pasienter med kreft er på reisefot i storm og stille i opp mot et døgn.

Et stabilt veinett i Norge er vel også rettferdig vei som binder Finnmark sammen med resten av Norge hele året – og ikke bare når det er fint vær? Når veien nordover er stengt grunnet dårlig vær, bruer kollapser, eller fordi fergeselskapene sliter med mannskapsmangel da er Norge delt i to! Folk kommer seg ikke på sykehus, varer kommer ikke fram i riktig tid.

Da har jeg ikke nevnt prisnivået i nord på bygg og annet som er betraktelig høyere enn i sør, fordi transport av varer koster skjorta. I rettferdighetens navn: Det er kanskje på tide med en utjevning på flere felt enn høye strømpriser skapt av dårlig politisk håndverk?

Det er folket som eier krafta i Norge. Elinor Ostrom, amerikansk statsviter og Nobelprisvinner i økonomi forsket på folks misnøye med lover og regler. Hun poengterte at misnøyen kan være et uttrykk for manglende sammenheng og manglende involvering mellom lovgiver og folket. Når folk er misfornøyde så er det fordi de ikke kjenner seg igjen i, eller er enige i, de beslutningene og lovendringene som politikere tar. Ostrom forklarte folkelig hvordan allmenningen eies av folket og at folkets eierskap ikke skal skusles bort. Det betyr at vi må undersøke hvilket problem det er som gjør at velgere ikke er fornøyd med de høye strømprisene. Et lite tilbakeblikk til stortingsvalget i 2021 er på sin plass.

Hva var den utløsende faktor for at velgere i Finnmark, som tidligere har stemt på partier fra Rødt til Frp valgte å stemme Pasientfokus ved Stortingsvalget i 2021? Jo, folk mistet tilliten til sine partier. Velgere var lei av å bli overkjørt og ikke lyttet til av politikere fra ulike partier som glatt overså folks behov for rettferdige sykehus- tjenestetilbud som fødeavdeling, geriatri og akutt til Finnmarks største by, Alta. Det flerkulturelle Finnmark hadde fått nok av politikere som taler med store ord før et valg – og glemmer det straks de har inntatt Stortingets vakre sal.

På den ene siden sier Kari Nessa Nordtun at hun er opptatt av at politikken til partiet skal skapes nedenfra. På den andre siden legger hun vekt på forholdet til Europa og mener utenlandskablene til Europa vil skape et godt forhold mellom Norge og Europa. Det er kanskje greit å vite at utenlandskablene blir mest brukt til utveksling (kjøp og salg) av strøm til Europa. Prisene i Europa er utslagsgivende for den høye prisen folk i sør betaler for strøm.

I lys av nobelprisvinner Ostrom sin forståelse av at naturressurser eies av vanlige folk er det viktig om Nessa Nordtun klargjør for seg selv om alle i AP i nord er enig med at politikken skapes nedenfra i partiet – når Nordtun ser ut til og allerede ha skapt sin sannhet om rettferdighet handler om at strømprisene i nord skal stige til prisen av strømprisene i sør? Er Nordtun på linje med AP i Nordland, Troms og Finnmark når hun sier at politikk skal skapes nedenfra? Er Arbeiderpartiet i Nord, eller sagt helt klart er Arbeiderpartiets velgere i blant annet Finnmark, enige med at et godt forhold til Europa skapes best med at vi i Norge tilbyr EU energi gjennom utenlandskabler slik at strømprisene i Norge blir mer likt strømprisene i Europa?

Fellesskapets ressurser, allmenningen, eies av det norske folk - eller fremtidens generasjoner. Det er ikke vi politikere som eier vind, jord, klipper, hav og berg. Vi eier ikke fisken, landbruksjorda - ei heller helsa til folk. Vi som har fått låne en rød stol av folket til å sitte på i Stortingets ærverdige sal vedtar lover og forordninger som påvirker folk i Norge sine liv. Det må samtlige politikere ha respekt for.

Nessa Nordtuns intensjoner om at overføringskabler til kontinentet skal skape et godt forhold til EU er vel mest en overkjøring av folkeflertallet i Norge sin vilje. For det er jo overføringskablene til kontinentet som er årsaken til at strømmen i sør er så svimlende dyr. Ikke at folk i nord har billig strøm.