I et innlegg med overskriften ‘Desentralisert høyere utdanning virker’ skriver Andersen og Gunnberg: «De tall Jordell viser til stemmer derfor ikke med de søkertall vi har i vår region.» Uten å gå i detaljer om akkurat hvilke tall jeg viste til, er mitt anliggende at det i løpet av de siste par årene har vist seg å være betydelige endringer i søkningen til høyere utdanning; dette vil ikke være uten konsekvenser regionalt.

Problemet med mange av de tallene Andersen og Gunnberg refererer, er at de stort sett er mange eller noen år gamle.

Årets tall viser at på lærerutdanningen for trinn 1-7 var nedgangen på 8,9 prosent. Men når det samtidig var en økning i den generelle søkningen på 2,2 prosent, taper utdanningen terreng, med hele 11,1 prosent. Et klarere bilde av de dystre tallene får man dersom man tar utgangspunkt i den prosentandel av den totale søkermassen som søker GLU 1-7. Dette prosenttallet var 1,896 i 2019, sank til 1,654 i fjor, og årets tall er 1,474. Nedgangen har dermed vært på hele 22 prosent. Jeg har ikke foretatt tilsvarende beregninger for lærerutdanningen for trinn 5-10, men her har det også vært nedgang.

Disse tallene gjelder altså all lærerutdanning. Hva angår samlingsbaserte tilbud, viste jeg til at to tilbud i år i Mo og Levanger hadde et fremmøte på ca 60 prosent. Denne regionen skulle ikke være så ulik Troms at tallet ikke er av betydning.

Hva angår søkningen, både til lærerutdanning og til barnehagelærerutdanning, er jeg bekymret for den virkningen som den kommende nedgang i årskullene vil få, etter hvert som kjennskapet til denne faktoren brer seg i søkermassen.

Andersen og Gunnberg har overdrevne forestillinger om egne tall. De skriver: «På det siste opptaket til desentralisert lærerutdanning i regi av Universitetet Sørøst-Norge hadde vi 32 kvalifiserte søkere til 24 plasser.» Dette tilsvarer 1,33 søkere pr plass, og ligger under den generelle søkningen i år, som var på ca 1,47. Og årets søkning var altså svært dårlig.

Jeg har ikke bekymret meg for søkning til sykepleie, før jeg denne uken så nærmere på tallene, etter at det ble annonsert at man vil opprette 200 nye studieplasser. Fremmøtestatistikken fra Samordnet opptak, som kom i november, viser at det var 129 tomme studieplasser ved sykepleierutdanningene, nesten halvparten (59) ved OsloMet. I Tromsø var det 14, i Kristiansund 12, i Stavanger 11. Dette er et annet bilde enn det jeg mener jeg registrerte for et par år siden, de det bare var tomme plasser fra Namsos og nordover. Og det var rimeligvis langt færre tomme plasser da. Dette kan tyde på at man nå også vil få problemer i søkningen til sykepleie.