I kjølvannet av regjeringens proposisjon om grunnrenteskatt var både Nordlys og Avisa Nordland kjapt på banen med et tydelig råd til oppdrettsnæringen: Stans sutringen! Budskapet til disse avisene er at grunnrenteskatten – i proposisjonen redusert fra 40% til 35% - kan vi alle leve godt med.

Noe sjokkerende er det at disse to lokalavisene har sitt nedslagsfelt i noen av Norges største oppdrettsregioner. Og, er du størst i Norge innenfor dette feltet er en også størst i verden. Lederskribentene må begeistret ha fått med seg uttalelser fra to-tre AP, SP og SV-ordførere som jubler fordi forslaget gir noen kroner ekstra til kommunekassen.

Men, det er samtidig ille at A-pressen/ Amedia-avisene ikke har tatt seg bryet med å sjekke hva eierne og ansatte i de mange lokalt eide oppdrettsselskapene langs kysten mener. Ei heller med leverandørindustrien. Det vises ingen bekymring over det faktum at skattesjokket har medført uopprettelig skade for selskapene. Kombinasjonen av grunnrenteskatt og formueskatt fører til at nordnorske kommuner vil gå glipp av investeringer 10-100 ganger større enn hva kronestykkene til kommunekassererne vil representere. Og som vi alle vet; Skal du ha noe å dele ut, må du skape det først. Det virker å være noe både regjeringen og A-pressen har glemt.

De to største avishusene i Nord Norge svikter i sitt samfunnsoppdrag med å kalle oppdrettsselskaper for sutrete. De burde vært i stand til å forstå at det er neppe eierne i disse selskapene det er synd på. De burde heller gitt en liten omtanke til hva som vil skje med landsdelens store leverandørbedrifter som i dag server oppdrettsselskapene årlig for milliardbeløp. Milliardinvesteringer er lagt på is. Vi kan videre påregne at lokalt eide selskaper kan bli oppkjøpt, hvor særlig utenlandske selskaper vil ha en vesentlig fordel fordi de slipper formueskatt.

Vi ser allerede at flere av de beste aktørene i klassen nå vender blikket ut av landet for å gjøre sine investeringer, nettopp fordi rammevilkårene der er langt bedre og ikke minst forutsigbare.

Kan det være slik at A-pressen i disse kritiske tidene, også for dagens regjering- heller vil gi en utstrakt hånd til Støre og Vedum, enn å slå et slag for snekkeren, rørleggeren, ingeniøren eller elektrikeren på Senja eller i Gildeskål?