Rikspolitikere har fornyet sitt løfte om å finansiere flyttingen av en etter Avinors vurdering velfungerende lufthavn noen meter mot Saltenfjorden. Det er ikke til å forundres over at noen i landsdelen som vil ha finansiert nødvendige og presserende samferdselsprosjekter tar dette ille opp. At 7 milliarder fra statskassen skal være et tillegg til øvrige bevilgninger til samferdsel er det vel ingen som tror.

Begrunnelsen for flytting av lufthavna er behovet for areal til byutvikling. Med den antatte befolkningsutviklingen vil behovet ligge langt frem i tid. Ventetiden vil ikke være gratis for kommunen – arealet skal kjøpes til markedspris for lånte penger, for så å selges til utbyggere – en gang i fremtiden. Det får noen konsekvenser for kommuneøkonomien som det ikke er redegjort for.

Politikerne tilrettelegger for en bilbasert byvekst/byspredning. Denne byspredningen vil ikke reduseres i påvente av klargjøring av lufthavna til «ny by». Det er deprimerende å tenke på at dersom politikere ikke hadde basert byplanlegging på følerier, så ville Rønvikjordene blitt benyttet til sentrumsnær byutvikling og bremset den kolossalt kostbare og miljøskadelige byspredningen. (Byspredning forbruker også matjord). Til tross for «fredning» av jordene blir de likevel bebygget bit for bit.

Men det er ikke for sent å ta til vettet. «Ny by» på lufthavna må skrotes. I stedet må Rønvikjordene benyttes til fremtidsrettet byutvikling. Alle milliardene som frigjøres kan anvendes på prosjekter til glede for flere enn Bodø kommune.