Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke for sent å snu. Det er bare fullstendig meningsløst.

Det er ikke for sent å reversere vedtaket om å flytte de maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes. Bare fullstendig meningsløst.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

For dem som setter sin lit til at Senterpartiet med sin liste med valgløfter vil tvinge gjennom en snuoperasjon om Andøya flystasjon i de kommende dagenes regjeringsforhandlinger; det vil nok ikke skje. Årsaken er enkel. Men først en forenklet oppsummering av noen realiteter.

De grove linjene av historien er kjent: Høsten 2016 fulgte et bredt stortingsflertall forsvarssjefens og regjeringens råd om å flytte de maritime patruljeflyene fra Andøya til Evenes. Evenes flystasjon skulle etableres som Luftforsvarets hovedbase i nord, med maritime patruljefly og som fremskutt operasjonsbase for kampfly.

Enkelte hevder at forutsetningene ble brutt allerede to måneder etter at forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd om å flytte basen fra Andøya til Evenes. Innenfor de antatte rammene til forsvarssektoren anbefalte forsvarssjefen å erstatte de gamle Orion-flyene med droner og mindre fly. Men forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fikk velge på øverste hylle med å finne erstatteren til dagens aldrende P-3 Orion-fly; fem nye P-8 Poseidon til en samlet sum av ti milliarder kroner – pluss et ukjent beløp som går over etterretningstjenestens budsjetter.

I den påfølgende debatten om Evenes og Andøya har påstander om nye brutte forutsetninger blitt listet opp i et imponerende høyt tempo og med stor intensitet. Motstanderne av flyttingen har i hovedsak bestått av pensjonerte sivile flygere, pensjonerte meteorologer, pensjonerte offiserer, et knippe medlemmer fra aksjonistgruppen Bevar Andøya flystasjon – og politikere fra MDG, SV og Senterpartiet.

Kunnskapen om Evenes uegnethet, Andøyas fortreffelighet, fremtidige operasjoner med P-8 Poseidon, Forsvarets behov, NATOs behov, geopolitikk, norsk sikkerhetspolitikk, samt amerikanernes ekstreme misnøye med flyttingen, har vist seg omfattende.

Ifølge bekreftede tall fra Forsvarsbygg er det gjort investeringer og skrevet kontrakter for til sammen 4,5 milliarder kroner på Evenes flystasjon.

I mai, like før før valgkampinnspurten, forsøkte også NRK seg på en øvelse som skulle vise hvor store summer det var investert for i anleggene for de maritime patruljeflyene. Rundt regnet endte regneøvelsen fra NRK på 500 millioner kroner.

Det er like enkelt som det er feil. Stort sett alt som bygges på Evenes er å regne som felles for både kampfly, maritime patruljefly samt operasjoner og samhandling mellom forsvarsgrenene og våre allierte,. Men det meste av investeringer kan tilskrives basen for de nye maritime patruljeflyene. Evenes flystasjon er i det meste bygd opp og skalert rundt oppdraget med maritime patruljefly. Det gjelder alt fra antall hoder som skal jobbe på flystasjonen til sikkerhet, bygg og anlegg. Brøken blir kanskje ikke helt korrekt, men fire av fem kroner som er investert på Evenes kan tilskrives basen for de maritime patruljeflyene.

Selv om det altså er investert og skrevet kontrakter for over fire milliarder kroner for den nye basen for P-8-flyene på Evenes, er det ikke for sent å snu – slik blant andre de fire ordførerne fra Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik uttalte i en pressemelding da sonderingene mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tok til.

Det har aldri vært tiden og investerte kroner som har gjort Evenes til det beste valget som ny base for Luftforsvaret. Rådet fra tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var tindrende klart, og de fagmilitære argumentene er ikke svekket siden vedtaket for fem år siden. Snarere tvert i mot. Forklaringen på hvorfor, er sammensatt og komplisert. Tilgangen til offentlig informasjon om hvordan Forsvaret svarer på de ulike sikkerhetspolitiske utfordringene alene og sammen med sine alliansepartnere er begrenset.

En reversering av vedtaket om å bygge basen for de nye maritime patruljeflyene på Evenes, vil sette hele oppdraget med en fornying av en viktig kapasitet for Forsvaret på vent. Trolig i flere år. I tillegg vil det koste enorme summer.

Forsvarssjefen har uttalt at oppdraget med å fase inn nye P-8 Poseidon maritime patruljeflyene, og å etablere Evenes flystasjon som Luftforsvarets nest største base, er en av hans tre viktigste prioriteringer. Det første av de fem nye flyene lander på Evenes i februar.

Luftforsvaret står i en krevende øvelse sammen med Forsvarsbygg. Samtidig som flystasjonen på Evenes skal bygges på et minimum av tid, skal personellet som skal drive de daglige operasjonene rekrutteres. Det krever forutsigbarhet – og ro. En antydning om at Arbeiderpartiet er villig til å vurdere flyttingen på nytt vil føre til svekket forsvarsevne fra dag én.

Det finnes imidlertid langt enklere forklaringer på hvorfor saken om Andøya bør bli lagt død i regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Politisk vil det være en gjentakelse av et politisk selvmord for Arbeiderpartiet, som altså sammen med et bredt flertall i Stortinget høsten 2016 vedtok å legge ned flystasjonen – etter forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet. Etter vedtaket lot Arbeiderpartiet seg villede til å kreve en ny gjennomgang av tallgrunnlaget for flyttingen fra Andøya til Evenes.

Håpet steg på Andøya, men tallene sto seg. Arbeiderpartiet fikk dermed skylden for nedleggelsen av Andøya flystasjon for andre gang; Første gang for at de støttet forslaget fra mindretallsregjeringen – og andre gang for at de ikke valgte å fornekte tallenes klare tale. Senterpartiet kunne sole seg i glansen. De risikerte ingenting, men hadde ikke veket en tomme i sitt valg mellom Andøya og Evenes. At Arbeiderpartiet i regjeringsforhandlingene med Senterpartiet nå vil innrømme at de tok feil, to ganger, skjer ikke.

Bare kravet om en ny gjennomgang fra departementet av tallene for nedleggelsen på Andøya vil være et knefall for Senterpartiet. Den prisen er for høy å betale for valgets vinner.

Kommentarer til denne saken