I kommentaren Anklagene mot politimester Ellen Katrine Hætta er umusikalske og en gavepakke til Kreml hevder politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, at en rekke fremtredende personer innenfor politikk og samfunnsliv har gått til angrep på politimesteren. Det er ikke riktig.

Formålet med vårt innlegg var å forklare hvorfor vi mener det er klokt å fortsatt holde åpent for russiske fiskefartøy ved et utvalg norske havner. Bakgrunnen for innlegget var at Hætta i Dagens Næringsliv i forrige uke oppfordret myndighetene til å droppe unntaket helt.

Les også

Argumenter om at vi støtter Putin ved å holde havnene åpne, holder rett og slett ikke vann.

Her i nordøst er det bred faglig og politisk enighet om at det å gjøre unntak for havnene i Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø er en klok avgjørelse av regjeringen. Vi betviler ikke bekymringene til politimesteren, men når hun ytrer seg om politikk i avisa, oppfatter vi det som en invitasjon til debatt om temaet.

Å kalle det «en gavepakke til Kreml» må Fjellheim gjerne gjøre. Det er nok mye vi foretar oss som både vris og vendes på i Moskva for å få det til å passe inn i Putins til enhver tid gjeldende narrativ. Men om et autokrati oppfatter deltakelse i demokratiet som et uttrykk for splittelse, er det dessverre ikke så mye vi kan få gjort med det.

At Putin selv har bidratt til egen isolasjon, er både åpenbart og så godt som ubestridt. Men, det betyr ikke at vi skal stenge alle dører for kontakt fra vår side. Vi deler grense med Russland både på land og i vann, og det kommer vi til å gjøre i fremtiden også. Putin blir ikke mindre farlig av å bli ytterligere isolert.

Les også

Anklagene mot politimester Ellen Katrine Hætta er umusikalske og en gavepakke til Kreml.

Det er bred enighet om at befolkning og aktivitet i grenseområdene spiller en avgjørende rolle for evnen vår til å hevde suverenitet. Når vi lar russiske fiskere hente opp torskekvota i norsk sone, gjør vi det fordi det er den beste måten å sikre en bærekraftig forvaltning av torskebestanden. Klarer vi å forvalte torsken på en god måte, vil det gi grunnlag for næringsliv, sysselsetting og lys i husan langt inn i framtiden. Det er det åpenbare sikkerhetspolitiske grunner til å jobbe for.

Vi forstår at politimesteren gir sin oppfordring på bakgrunn av den beredskapsmessige innsikten hun har, og regner med at hun også forstår at vi argumenterer for vårt syn ut fra et samfunnspolitisk perspektiv. Disse feltene virker inn på hverandre og begge kan begrunnes sikkerhetspolitisk.

Å støtte opp om regjeringens politikk er verken et uttrykk for splittelse eller et angrep på politimesteren.

  • Amy Brox Webber er leder av Sør-Varanger SV og medforfatter av innlegget som det vises til i Fjellheims kommentar.