Mange i Norge har brukt uker av fellesferien på å kjenne på konsekvensene av å være en tredjepart i streik. Flytekniker-streiken og SAS-streiken har ført til kaotiske tilstander og ødelagt ferien for mange.

Nå kan vår evne og mulighet til å være fleksible i våre hverdagsliv settes på en ny prøve.

45 medlemmer i Bergen kommune ble tatt ut i streik fra mandag 20. juni. En stille start på noe som kan vise seg å bli en lengre konflikt mellom Utdanningsforbundet og KS. Også Norsk Lektorlag er en del av konflikten.

Bare i Tromsø har Utdanningsforbundet 1000 medlemmer. Norsk Lektorlag har 230 medlemmene til Norsk Lektorlag i fylket. Disse kan tas ut i streik om opptrappinga blir en realitet.

Medlemmene omfatter ansatte i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående som befinner seg i det geografiske området til Tromsø kommune.

Disse kan i verste fall bli stengt.

I Tromsø er skoleferien i år på 8,5 uker, som er en uke lengre enn mange andre plasser. Til gjengjeld har Tromsø kommune en kortere høstferie enn andre. Mange arbeidende foreldre har strukket seg langt for å få kabalen til å gå opp i sommer.

Fridagene for mange foreldre er spist opp, også på grunn av uforutsette komplikasjoner i feriene til folk, som følge av de øvrige streikene i sommer.

Nå kan hende at de vil måtte strekke seg enda lengre.

Formuleringer som denne fra Norsk Lektorlags Runar Nergaard, vil trolig ikke føre til stor sympati hos foreldrene:

– Streiken handler om den generelle oppførselen mot lærerstaben, ikke bare lønn.

Hva den generelle oppførselen innebærer, forteller den tillitsvalgte ingenting om. Men denne konflikten har potensiale til å bli veldig betent hvis man legger seg på en retorikk som handler om at arbeidsgivere - på generelt grunnlag - oppfører seg dårlig mot lærerne.

Det er i stor grad lønn som det streikes om i år også. For Utdanningsforbundets medlemmer har lønnsutviklinga vært svakere de siste seks årene enn for andre relevante kommunale ansatte. Norsk Lektorlag melder om reallønnsnedgang for sine medlemmer to år på rad.

Dette er spesifikke forhold i konflikten. Fokuserer lærernes tillitsvalgte heller på ulne lidelsesfortellinger vil de ikke møte noe sympati blant folk flest.

De vil også tape i diskusjonen om rekrutteringen til yrket.