Avstraffelse av barn ble forbudt i 1987. Også i dressur av dyr er det vist at positive stimuli og premiering er langt mer effektivt enn pisk og smerte. Myndighetene, derimot, bruker fortsatt avstraffelse for å oppnå ønsket endring. På NRK.no 14 oktober kan vi lese: «Du kan få 12.000 kroner i bot for å kaste søpla i feil pose».

For mange vil dette være ½ netto månedslønn, for en forseelse som ikke har noen vesentlige konsekvenser siden matavfall, som restavfallet i Oslo, ender i forbrenningsanlegg uansett. Og det er hipp som happ om det brennes på Klemetsrud eller som biogass i en buss.

Som guttunger likte vi dumme gåter som: «hva er det hvite i høneskiten?». Svaret står i tittelen. Kanskje politikerne burde stille seg et lignende spørsmål: Hva er avfallet i matavfallet? Og forhåpentligvis vil de innse at det også er – mat! Matavfall inneholder karbohydrater, fett og proteiner som alle mennesker og dyr trenger. Mat som absolutt ikke bør brennes, bare selvfølgelig spises.

Vi har en selvforsyningsgrad på under 50%, og ifølge landbruksdirektoratet importeres det ett tonn landbruksvarer per innbygger i landet, totalt 5,5 millioner tonn. Det minste vi kan gjøre er vel å hindre at dette ender på bålet?

I Hurdalsplattformen står det skrevet at regjeringen skal legge til rette for sirkulær bioøkonomi, og at alt fôr til havbruksnæringen skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030. På høy tid og svært fornuftig, vil nok mange si. Jeg har spurt regjeringen hva den vil gjøre for å få fart på den sirkulære bioøkonomien. Og for at fôr skal komme fra norske bærekraftige kilder. Forvaltningen svarer at de venter på EU.

I Norge har vi et lovverk som gjør resirkulering av mat ulovlig. Mye av dette er forankret i direktiver fra EU. Men lovgivere og forvaltning ønsker selvsagt å vise at også de gjør nytte for seg, ikke bare være lakeier for EU. Når EU setter minimumsstandard, og ønsket er å være «den flinkeste i klassen» ender det lett med unødig strenge forskrifter og straffer. Resultatet har blitt at barn kan få melk – mens det betraktes som en fare for dyre- og folkehelsen om dyra skulle få i seg en dråpe av «verdens beste melk»!

Kanskje Støre og hans ministre skulle søke råd hos hele Norges hundetrener, Maren, for å få hjelp til å lede nordmenn på rett vei. Jeg tror hun ville anbefale fjerning av hinder og innføring av premiering. Jeg vet at hun definitivt ikke ville ha foreslått bruk av pisk for å tvinge noen gjennom stengte dører.

Kjære statsminister Støre. Uten at du gjør noe med reglene som forbyr resirkulering av mat, så blir dine mål om sirkulær bioøkonomi og bærekraftige norske fôrressurser – kun skit-prat! Det vil ikke hjelpe med straff og gebyrer så lenge du får verre straff om du forsøker å resirkulere!

Men er nå skit bare skit? Definitivt ikke! Ta en titt på kurukene på marka. Knapt kommet ut av kua før fluene legger egg i skiten og etter noen dager kommer fuglene for å spise insektlarver. Drar vi til Asia kan vi se dette utnyttet i matproduksjonen. Der dyrkes insektlarver i møkk fra ku, høns og svin, insektlarver som igjen blir til fôr til husdyrene. Kanskje Landbruks- og matministeren kunne ta Støre med til Asia for å lære litt om sirkulær bioøkonomi? Begge trenger å få opp øynene!