Torsdag denne uken rykket både VG og Aftenposten ut på lederplass og ber om at eksamen avlyses i grunnskolen og videregående skole. Kravet fikk umiddelbart følge av SV og Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet er i tenkeboksen, ifølge VG. Nok en gang er det fascinerende å se den sterke trangen til å bevege seg i flokk i pendelen mellom presse og politikk.

Dette er interessant. Ikke minst fordi det kommer fra partier som for få dager siden tvang regjeringen til å åpne øl-kranene i mange kommuner. Da ropte de høyt - og lenge - om at løsningene ikke kunne være de samme i Oslo som i hele resten av landet.

Nå vil de imidlertid avlyse eksamen over hele landet, og plutselig ser tunnelsynet ut til å ha truffet partikontorene i Oslo igjen. Viljen til å differensiere mellom by og land var åpenbart forbigående for Ap og SV. Det var forbeholdt pilsen og spriten.

Det heter at der du befinner deg, avgjør hva du ser. Det er også tilfelle denne gang. Nok en gang ser vi hvordan Oslo-logikken skal gjelde for hele landet.

Mange steder i Norge er det mye som tilsier at det vil være svært forhastet å avlyse eksamen. Undervisningen i inneværende skoleår har – gjennom å følge alminnelige smittevernsråd – de fleste steder gått helt som normalt. Det gjelder også i de største byene i Nord-Norge, Bodø og Tromsø.

Her har både lærere og elever lagt ned en ekstraordinær innsats, og da kan umulig svaret være å frata elevene en sentral rettighet på målstreken. Hva er logikken i at flere hundre ungdommer ved grunnskolen og den videregående skolen i Nordreisa - som ikke har hatt et eneste smittetilfelle siden mars - ikke skal få vitnemål med eksamenskarakterer?

Er det rimelig at elever som har jobbet målrettet og hardt gjennom et skoleår, mange steder uten en eneste dag med hjemmeundervisning, plutselig skal nektes å ta eksamen?

Dermed blir de også fratatt muligheten til å øke snittkarakterer, gjennom å teste kunnskap på eksamen.

Hvis man avlyser eksamen i hele Norge, er utfallet trolig forutsigbart. Det kan bli de mest ressurssterke elevene i de største byene som kan bli vinnerne. I byene er det som oftest dårligere karakterer til eksamen, sammenliknet med standpunkt.

Bortfall av eksamen betyr for mange elever i Norge at muligheten til å komme inn på populære studier, vil bli svekket. Som kjent blir det ikke flere studieplasser på universitetene av å avlyse eksamen.

Eksamen er dessuten en prøveform som har en klar fordel; «trynefaktoren» oppheves. Dessuten ønsker vi jo at de elevene som har opplevd - og opplever – «lock down» skal komme mest mulig uskadet gjennom dette forferdelige året.

Det siste de trenger å høre allerede i januar, er at de ikke behøver å holde innsatsen oppe fordi eksamen i juni er avlyst.

Det beste er å ta utgangspunkt i at eksamen gjennomføres som normalt i alle landets kommuner, men med mulighet for at de kommunene som har hatt mye nedstengning i perioder, kun får standpunktkarakterer.

Da unngår man for mye og tunge nasjonale restriksjoner i områder med liten eller ingen smitte. Da unngår man også tretthet i restriksjoner før de er nødvendige. Dessuten har både FHI og Helsedirektoratet så langt vært tydelige på at mest mulig normal drift av skolene er et viktig mål.

Det bør veie tungt, og er en av flere grunner til at regjeringen bør stå imot de som nå roper høyest. Det er nemlig ikke sikkert de representerer så mange som de tror.