Gå til sidens hovedinnhold

Det er dags å gå fremover igjen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et forsøk på nyttårshilsen går Nordland Høyre sin førstekandidat og ordføreren i «Norges Monaco» til angrep på Arbeiderpartiet og førstekandidaten i Nordland for Ap, Bjørnar Skjæran. Budskapet deres er at Solberg-regjeringens skattesenkninger har vært saliggjørende for næringslivet og at Arbeiderpartiet helt enkelt ikke forstår hvor bra vi har fått det i nord.

Bjørnar Skjæran er ikke skåren for tungebånd, og kan svare for seg selv. Men som gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nord-Norges tredje største kommune blir jeg provosert. Gapet mellom kommunenes oppgaver og det de får av overføringer blir stadig større. Som medmenneske blir jeg opprørt. Vi vet at ulikheten i Norge stadig øker, forskjellen på fattig og rik blir større. Som nordlending blir jeg oppgitt. Når Pedersen, ordfører i Bø, selv sier at staten under Erna Solberg har forlatt oss, ikke ser den naturlige konsekvensen av eget partis politikk med regjeringsmakt, er det nesten komisk.

Mens Solberg-regjeringen, med finansministere fra både Høyre og Frp, har satt rekord etter rekord i oljepengebruk, er det slik at rammeoverføringene til kommunene ikke holder følge med lønns-og prisstigning og nye oppgaver. Pengene har gått til annet, ikke minst skattekutt. Eksempelvis er statens utgifter i 2021 100 mrd. kr mer enn i 2020. Rammeoverføringene til fylker og kommuner, derimot, er 179 mrd. kr, i både 2021 og 2020. Det er lett å forstå at mange kommuner sliter, særlig i distriktene. På tross av regjeringens «suksess» blir kommunene derfor tappet, både på folk og penger. Bø kommune prøver å løse sine utfordringer ved å senke formuesskatten. Regningen sendes til alle andre kommuner, med regjeringens velsignelse. For regjeringen er ideologisk begrunnede skattekutt viktigere enn økonomisk innsikt i at de faktisk ikke virker. Resultatet blir at alle taper.

Ulikheten i Norge øker. Det er en villet politikk. Slik blir det om man litt etter litt, år etter år, fører arbeiderparti-politikk baklengs, nesten umerkelig. Man reduserer i arbeidsledighetstrygden og kutter skatten for de som har mest. Man reduserer i arbeidsavklaringsytelsene og kutter formuesskatten. Man fjerner støtte til briller og tannreguleringer for barn og kutter formuesskatten litt mer. Slik øker forskjellene. Litt etter litt. Ideologien bak er ikke engang forsøkt gjemt. Det antas å være særlig lønnsomt for de som har lite om man senker skatten for de som har mer. De som har lite motiveres av mindre, mens de som har mye blir motivert av enda mer, ifølge slik logikk. Jeg er ikke enig.

Vi har en landsdel som har alle muligheter til å ta en nasjonal lederrolle i det grønne skiftet, med mineraler, grønne industriarbeidsplasser og ren kraft. Samtidig har vi et problem med fraflytting og minkende befolkning. Utviklingen går i stå. Stadig må kommuner prioritere mellom behovet for eldreomsorg og ønsket om grendeskoler. Dette er konsekvensen av regjeringens politikk, med en historisk pengebruk (før korona). Jeg vil ikke ha mer av den.

Nå er det vanlige arbeidsfolks tur. Nå er det Nord-Norge sin tur. Godt nytt år!

Kommentarer til denne saken