Gå til sidens hovedinnhold

Det er Arbeiderpartiet som har styrt Tromsø kommune de siste seks årene, ikke regjeringen 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken kom det nye tall fra SSB som viser at Tromsø i 1. kvartal opplever fraflytting fra kommunen. Dette er ikke bra. Tromsø trenger vekst og utvikling for å være en motor i nord. Men når tallene forklares av Arbeiderparti-ordfører Gunnar Wilhelmsen med at «vi har en regjering som ikke har lagt til rette for å skaffe flere arbeidsplasser», så blir det direkte feil.

Denne regjeringen har etablert nesten 1000 nye arbeidsplasser i offentlig sektor i Tromsø og senket skattene og avgiftene for næringslivet slik at de kan investere og skape mer. På tross av dette opplever Nord-Norges største by fraflytting. Da kan det være på tide å ta en titt i speilet, Wilhelmsen.

Det er Arbeiderpartiet som har sittet med makten i Tromsø de siste seks årene. Den politikken som har blitt ført er det Gunnar Wilhelmsen og Arbeiderpartiet selv som må ta ansvar for, ikke regjeringen. Arbeiderpartiets ordfører må evne å ta det politiske ansvaret, og ikke kun skylde på alle andre for egen politikk. Det kan være greit å gi Wilhelmsen og Arbeiderpartiet en påminnelse på den politikken de selv har ført i Tromsø de siste seks årene. En politikk som gjør at Tromsø blir mindre attraktiv for folk, barnefamilier, studenter og næringsliv:

• Kommuneøkonomien har blitt forverret. Det gir dårligere velferdstjenester til folk.

• Eiendomsskatten har blitt kraftig økt. Det gjør det enda dyrere å bo og leve i Tromsø.

• Saksbehandlingstiden har gått opp, og Tromsø er blant de verste i landet. Det forsinker utviklingen av næringslivet.

• Arctic Center ble stemt ned, og dermed sa man nei til et fantastisk skianlegg, som ville skapt bolyst for mange. Og nei til et prosjekt som kan gi sårt etterlengtet aktivitet i byggenæringen, servicenæringen og reiselivet.

• Kunstbygg er prioritert foran bygging av ny skole i Tromsdalen og på Kvaløya.

• Fritt brukervalg i hjemmetjenesten er fjernet. Det gjør at folk får bestemme mindre i egen hverdag. Det har i tillegg vært flere dårlige politiske beslutninger i helse- og omsorgssektoren, som saken rundt Kvaløysletta sykehjem, som har gjort kommunen til en mindre attraktiv arbeidsgiver og dermed vanskeliggjort rekrutteringen av helsepersonell til kommunen.

• Omkamp om ny Kvaløyforbindelse og gått bort fra Håkøya-alternativet. Det er dårlig for distriktene og realiseringen av kystriksveien.

• Det er bygget for lite boliger. Det bidrar til at Tromsø er Norges nest dyreste by å kjøpe bolig i. Noe som gjør det vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet.

Dette er resultatet av Arbeiderpartiets politikk. I løpet av denne tiden er også Tromsø kåret til en av verdens dyreste byer å bo og leve i, og tall viser at det aldri før har vært vanskeligere å kjøpe bolig i Tromsø for folk med vanlig inntekt.

Gunnar Wilhelmsen og Arbeiderpartiet må gjerne skylde på alle andre for politikken de selv har ført, men det eneste de da beviser er at de ikke evner å ta politisk ansvar og sitte med styringen av Tromsø. Høyre er klar til å ta over styringen. Vi vil sørge for at det bygges boliger, og at det skapes spennende jobber. Både etablerte og nye bedrifter skal kunne utvikle seg, og vi vil at næringslivet opplever at kommunen spiller på lag og yter service. Høyre vil satse på skole og utdanning, og vil jobbe knallhardt for at folk skal ha lyst til å bo, jobbe og skape en god og trygg fremtid i Tromsø.

Da må Tromsø ha fremoverlente politikere med en fremoverlente politikk, og politikere som tar ansvar for utviklingen av egen kommune.

Kommentarer til denne saken