Høyres Erlend Svardal Bøe forsøker i sitt innlegg hos Nordnorsk debatt 1. mars å tilsløre at Høyre gjennom de første dagene av Russlands krigføring mot Ukraina har opptrådt i strid med den norske tradisjonen om at vi i sikkerhetspolitikken har hatt tradisjon for å stå samlet tverrpolitisk i krisetider.

Situasjonen i Ukraina opprører oss alle. Vi må bidra humanitært, økonomisk og på andre måter for å støtte landet mot Russlands krigføring. I Norge har vi tradisjon for å stå sammen i krisetider for å gi folket trygghet og forutsigbarhet. Høyre og Venstres militærtaktiske og -strategiske kjappe løsninger i sosiale medier de første dagene av denne krisen er et brudd med dette.

Vi må stole på at våre myndigheter fatter gjennomtenkte beslutninger på basis av informasjon og vurderinger de gjør sammen med våre allierte, med forsvaret og med erfarne embetsverk i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Partipolitisk polemikk og konkurranse om hvem som vil mest og raskest gir ikke trygghet og forutsigbarhet.

Tillit til hverandre er en norsk kjerneverdi. Det må vi ta vare på. Også mellom oss folkevalgte i krisetider. Jeg velger derfor å ha tillit til Svardal Bøes ord om at Høyre vil stå sammen med regjeringen gjennom krisen. Det er alvor nå.