Jeg ser at professor emeritus Kristoffer Rypdal har skrevet et svar til Ida Skjerden ang. overbefolkning. Artig at høyt utdanna mener de har rett til å snakke ned til andre fra den høye hesten sin.

Siden overbefolkning og mattilgang er et problem som går hånd i hånd, har kanskje også Rypdal på den høye hesten en forklaring på hvorfor vi klarer å mate 60 milliarder gårdsdyr med korn her på jorda, fordi noen absolutt skal spise kjøtt, men samtidig hevdes det at vi ikke har nok mat til åtte milliarder mennesker...

25. juli hadde menneskeheten allerede brukt opp de ressursene jorda har å gi oss på ett år, et overforbruk som vil drepe oss til slutt. Men kjøttet er kanskje viktigere, siden ca halvparten av verdens korn går til dyreindustrien?

Overbefolkning er et problem så lenge for mange mennesker krever sitt daglige kjøtt. Og det vil fortsatt være et problem så lenge menneskeheten kjører virusmodellen i sin ekspandering over planeten; vi vil overta jorda som et virus overmanner en organisme det lever på og til slutt suger tomt. Reproduktive eller ikke: Mat ska'rem ha.

Alt henger sammen i naturen. Det eneste som ikke henger sammen med naturen lenger, er oss. Som breier oss ut og krever vår egoistiske rett, fortrenger og dreper det som ikke passer oss, forgifter og forpester.

Resultatet er en utryddelsesfart jorda ikke har sett maken til, og naturen klarer ikke holde følge med utviklingen og forandringene. Oppvarming, hetebølger, skogbranner, insektdød, færre fugler, færre dyr og til slutt er vi selvforskyldt ensomme på jorda. Det blir passe kjedelig, for ikke å forglemme dødelig.

Derfor: Respekten for dyr og natur bør faktisk settes i høysetet nå, Rypdal, fordi neglisjeringen av dette dreper oss langsomt. Merkelig at du som er professor emeritus glemmer dette i din iver etter å sette på plass Skjerden.