Stadig flere unge arbeidstakere opplever brudd på rettigheter på arbeidsplassen. Mens Høyre ønsker at 15-åringer skal få reingjøre utesteder til midnatt, mener SU og SV at vi trenger en storrengjøring i arbeidslivet.

LOs sommerpatrulje besøkte i sommer 4395 arbeidsplasser landet rundt, et kartleggingsarbeid med formål å informere ungdommer om plikter og rettigheter i arbeidslivet, hjelpe til med utfordringer i jobben og fagorganisere flere. Funnene, som viser en stadig økning i lovbrudd på arbeidsplassene er skremmende.

Totalt fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven for unge arbeidstakere hos 50,7 prosent av bedriftene, som viser en fortsatt økning fra tidligere år. Bruddene, som særlig gjelder problemer rundt kameraovervåking, mangel på tilstrekkelig opplæring, uforutsigbare vaktlister, manglende informasjon om verneombud og brudd på overtidsregler, er enda mørkere for arbeidstakerne under 18 år, der tallet var på 62,9 prosent.

Høyres Henrik Aasheim foreslo forrige uke å åpne for at ungdom mellom 15 og 18 år skal kunne jobbe til midnatt «hvis de vil». Som hovedargument bruker han at bedriftene våre trenger arbeidskraft mer enn noen gang. Med funnene fra sommerpatruljen i bakhodet kan en jo spørre seg hva som påvirker ungdommens ønsker, og om løsningen på arbeidskraftsmangelen er å gjøre arbeidslivet enda tøffere for den mest sårbare gruppen arbeidstakere.

Det du ikke vet, kan du absolutt ha vondt av. Når godt over halvparten av unge arbeidstakere utsettes for lovbrudd på jobb, tyder det på at unges mangel på kunnskap om rettigheter i arbeidslivet er lett å utnytte for bedriftseiere med formål å tjene mest mulig penger. Og når slurv blir standarden, blir det enklere for useriøse bedrifter å utnytte unge arbeidstakere.

Høyres altoverskyggende ønske om å gjøre livet lettere for arbeidsgiverne viser mangel på forståelse for utfordringene unge arbeidstakere møter i arbeidslivet. Midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager og lite fokus på rettigheter gjør det enklere å bruke og kaste arbeidskraft – heller enn å sikre gode, stabile arbeidsforhold der det satses på de ansatte.

Tiden er ikke inne for å ta fra ungdommen nattesøvnen, tiden er inne for å lære ungdom om arbeidsrettigheter i skolen. Ved siden av regnekunnskap, skrivekunnskap, vitenskap og Jesu siste måltid bør ungdom få kunnskap om arbeidskontrakter, lønn og rettigheter ved overtid.

På den måten kan det verdifulle og viktige møtet med arbeidslivet, egne penger og nye typer ansvar være noe trygt og positivt heller enn noe fremmed og usikkert.