I artikkelen henvises det til den såkalte «sykepleierindeksen» fra Eiendom Norge, som ganske enkelt forteller hvor stor del av boligmassen en sykepleier har råd til å kjøpe. Etter Oslo, er Tromsø den byen hvor sykepleierne kommer dårligst ut. Dette er meget beklagelig da Tromsø er avhengig av å beholde og trekke til seg dyktige fagfolk, spesielt som en stor helseby med sykehuset som den største arbeidsgiveren.

Hvorfor er det slik?

Det er noe grunnleggende feil når en sykepleier ikke kan kjøpe seg en bolig i en by som Tromsø. Det korte svaret er at det bygges for få boliger og feil type boliger.

Som mange i flere andre byer i dette landet, har man i Tromsø hatt for mye fokus på å utvikle kostbare leilighetsprosjekter i sentrum, gjerne langs vannkanter. Disse leilighetene ligger selvsagt på byens dyreste tomter. Når de i tillegg er meget kostbare å bygge, får man en kvadratmeterpris som er for alt for høy for de fleste, spesielt småbarnsfamiler i etableringsfasen.

En av grunnene til en ensidig fokus på sentrale leilighetsbygg er, en etter hvert ganske gammeldags knutepunktsstrategi, som har sitt utspring i en tid der vi ikke hadde elbiler og alternative klimavennlige transportmidler.

I Boligbarometeret, som gjennomføres for Mesterhus av Norstat, har man spurt barnefamiler hvor og hvordan de ønsker å bo. Undersøkelsen forteller at de aller fleste ønsker å bo i utkanten av byene og at de ønsker tilgang til en liten hage.

Kun 2 av 10 barnefamilier sier at de ønsker å bo i en leilighet, men 8 av 10 ønsker å bo i småhus eller eneboliger.

Det må ikke være slik

Når man flyr inn til Tromsø er det ganske åpenbart for de fleste at det ikke er plassmangel i byens umiddelbare nærhet og således rom for utvikle gode bærekraftige boområder for de fleste.

Småhus i tre er noe av det mest bærekraftige vi kan bygge både med hensyn til økonomi og klima.

I tillegg til at boligene i seg selv er bærekraftige, kan man legge til rette for fossilfrie transportløsninger i byene våre med økt bruk av elbiler, elbusser og lignende.

Det finnes mange boliger «på lager»

Min påstand er at vi kan løse boligkrisen i Tromsø og at det allerede finnes gode boområder på «lager».

Slik situasjonen er i dag bruker utbyggere veldig lang tid og mye ressurser på å få regulert og godkjent prosjektene sine. Det er ikke uvanlig å bruke opptil 10-15 år for å få regulert og godkjent områder for bygging. Denne kostnaden er det nok kjøper som til slutt må betale for.

En by som Tromsø kan ikke sitte å se på at nøkkelpersonell med gode faste jobber ikke skal kunne kjøpe seg et sted å bo. Den gode nyheten er at dette er løsbart dersom det er politisk vilje.