Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth lar det i et innlegg i diverse media gå sport i halvsannheter og unøyaktigheter. Det er vanskelig å vite hva som er årsaken til behovet for å fremstille saker uriktig, men det kan ikke stå uimotsagt.

Myrseth påstår at trålerne har fått ca 7500 tonn fisk på bekostning av kystflåten. Det er ikke sant. Helt enkelt er det slik at kystflåten i 2021 får en større andel av kvoten enn årene før. I lukket gruppe tilsvarer dette i underkant av 4000 tonn mer til kyst/tradisjonelle redskaper. Dette er målt i forhold til hva det hadde vært om den forholdsmessige fordelingen fra 2020 ble brukt, altså at fordelingen hadde vært som før.

Dykker en litt dypere ned, så har det Myrseth skriver bakgrunn i hva som ville skjedd dersom en ikke hadde justert for at åpen gruppe ikke lenger dekkes innen kystgruppen, men “tas fra toppen” i kvotetildelingen. Men, det har aldri vært en målsetning ved denne endringen, å vesentlig endre fordelingen mellom flåtegrupper. Det slo også stortingets anmodningsvedtak nr. 549 fast; «Stortinget ber regjeringen sørge for at fordelingen av kvoter mellom flåtegruppene ikke endres vesentlig.» Det skal ikke være gjennom tekniske endringer en gjør det, men gjennom fiskeripolitiske prioriteringer. Denne prioriteringen har gitt en styrking av kystflåten i 2021.

Det er forstemmende at Myrseth og Arbeiderpartiet mener de bidrar konstruktivt å mislede debatten på denne måten. De hadde alle muligheter til å være med å beslutte enigheten rundt kvotemeldingen, men valgte som vanlig å sette seg selv på sidelinjen og bare bidra med unødvendig støy – inn i ei næring som går veldig bra, og som heller trenger politikere som ønsker å se helheten uansett hvor fisket foregår.

Så la oss derfor avslutte med dette spørsmålet:

Får kystflåten mer av fisken i 2021 enn de fikk i 2020?

Svaret er ja.