Ordfører Gunnar Wilhelmsen forteller i lokalavisene at det blir bompenger i Tromsø. «Bypakke Tenk Tromsø» skal startes opp snarest. Dette som en julegave eller alternativt en nyttårsgave til befolkningen i Tromsø og nærområdene.

Fra tidligere av har også leder av sekretariatet i «Bypakke Tenk Tromsø», Veronica Wiik, stått fram i avisene med følgende ordlyd: Vi skal ikke være redd, det blir bompenger i Tromsø!

Da er det vel bare å slappe a for oss som er imot at så skal skje. Motstand er ikke nødvendig! Det er herved bestemt av både henne og ordføreren i Tromsø! Partiet Høyre følger også opp ved sin ordførerkandidat, at det blir en ny skatt for befolkningen! Men befolkningen er ikke redd, men vettskremt for hva den nye skatten skal påføre befolkningen av økonomiske lidelser!

Litt informasjon om hva «Bypakke tenk Tromsø» er. På kommunestyremøte 22. februar 2017 stemte følgende partier for at bompengeinnkreving skulle innføres: Ap, Rødt, SV, Høyre, Sp, Venstre, MDG og KrF. Beløpet som skal innkreves fra bilistene er 3.800 mill. (Tre tusen åtte hundre millioner)! Kan beskrives også slik 3,8 milliarder!

Det nevnes at det er en pakke med prosjekter som samlet skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø. Vi jobber for at vi kan velge buss, sykle eller gå på flere av våre daglige reiser reklameres det for. Men at veinettet skal oppgraderes er ikke tatt med, ser det ut for?

Virkeligheten er at alt i Tromsø-regionen blir dyrere fordi alt som må bevege seg igjennom bommene får et påslag, det være seg matvarer som smør og brød, ja likeså søppelgebyr. Og tar vi og kikker nærmere på søppelgebyr så er ringdansen slik at først betaler alle bilene til renovasjon bompenger inn til «Tenk Tromsø», så legger kommunen på søppelgebyrene for å dekke disse utgiftene.

Og så må befolkningen finne økonomiske kilder for å betale de økte utgiftene! Spørsmålet er: Hvor skal disse pengene hentes fra? Barnetrygd for barnefamiliene er vel en kilde?

Ser for meg at åpningen av bompenge innkrevingen for «Tenk Tromsø» der ordfører Wilhelmsen med et glass Fruktsjimpanse fra Mack i handa erklærer bompengeinnkrevingen for åpnet ved å klippe av den økonomiske snoren (livsnerven) til befolkningen!

På denne bakgrunnen kommer tanken fram at prosjektet «Bypakke Tenk Tromsø» kan ende opp med navnet «Bypakke Steng Tromsø»?