Svært mye tyder på at det blir et regjeringsskifte etter valget kommende mandag. Slik målingene har sett ut over tid, virker et borgerlig flertall i Stortinget usannsynlig. En rødgrønn flertallsregjering med Ap, Sp og SV er derimot en reell mulighet, men marginene er knappe.

På enkelte målinger har de tre rødgrønne partiene flertall, men på andre målinger er de avhengige av et fjerde parti. Alt ligger dermed til rette for en thriller på valgkvelden.

Det aller viktigste er at landet får en styringsdyktig og ansvarlig regjering. Det vil en rødgrønn regjering – med Arbeiderpartiet i spissen – være, så lenge den ikke lever på radikale partier som Rødt eller MDG sin nåde. Norge må for alvor ta på seg ledertrøya i det grønne skiftet. Vi må kutte klimagassutslipp i et helt annet tempo enn det vi har gjort til nå, og det er avgjørende at vi får fart på omstillingen av norsk industri.

Vi har de beste økonomiske forutsetningene, men vi kan ikke lykkes med denne helt nødvendige omstillingen ved å kutte greina vi selv sitter på. Omstillingen må skje med ansvarlighet. Vi må sikre inntekter og arbeidsplasser i næringsliv og industri. Vi lever i verdens kanskje sterkeste velferdsstat, takket være norsk olje- og gassindustri.

For brå skifter som mangler forankring og folkelig oppslutning kan føre til mer avmakt, marginalisering og splittelse i samfunnet. Denne forståelsen har fremdeles godt feste i de to store styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre. Jo lengre til venstre man beveger seg, jo mer fraværende ser innsikten ut til å være.

Særlig er MDGs planer for å bygge ned petroleumsnæringen raskt en oppskrift på å utvikle mer fattigdom og mindre velferd. MDGs svakhet er at de vil prioritere bort velferdstiltak for å få råd til klima- og miljøtiltak Ansvarlig styring av landet må bety en stengt dør for slike eksperimenter med hele vår samfunnsmodell.

Sett med Troms-øyne ligger det an til å bli et godt valg. Sjelden har vi sett en sterkere stortingsbenk. Cecilie Myrseth (Ap), Sandra Borch (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er alle statsrådskandidater i en rødgrønn regjering. Vi må forvente at Jonas Gahr Støre finner plass til minst to av dem i sin regjering.

Det er behovet for ansvarlig styring, i den urolige situasjonen vi står i nå, og de store utfordringene som venter oss de neste årene, som gjør at vi anbefaler en regjering som ledes av Arbeiderpartiet. Da kan vi ikke ta sjansen på å la små partier med fragmentert politikk få for mye innflytelse. Norge må ledes av et styringsparti som tar ansvar for helheten i norsk politikk.

Med Jonas Gahr Støre som regjeringssjef får vi en statsminister som forstår Tromsø og Nord-Norge. I en tale til studentene ved Universitetet i Tromsø torsdag sa Støre at Nord-Norge må bli et sentrum for norsk politikk, og at nordområdene igjen må bli det strategiske hovedområdet for den norske regjeringen.

Selv om Erna Solberg har levert trygg styring gjennom flere år, også gjennom pandemien, trenger partiet nå avløsning. Høyre har med få unntak vært en dårlig regjering for mesteparten av Nord-Norge, og i særdeleshet for landsdelens hovedstad Tromsø.

Derfor mener vi Arbeiderpartiet er det beste alternativet ved årets stortingsvalg. Det er den beste måten å gi Tromsø og Nord-Norge den posisjonen byen og landsdelen fortjener. En sterk rødgrønn flertallsregjering, med Arbeiderpartiet i førersetet, vil være den beste muligheten for å motvirke den voksende ulikheten i Norge basert på geografi og postadresser.

For Nord-Norge er en aktiv stat som sørger for god distriktspolitikk helt avgjørende, det samme er kloke og differensierte klimatiltak, ambisiøs utbygging av infrastruktur, et lønnsomt næringsliv og bærekraftig industri. Godt valg!