Vi er nå vitne til en tragisk dag for Ukraina og Europa. Russland har satt i verk en fullskala og blodig invasjon av et selvstendig naboland, som vil innebære store tap av menneskeliv. Det russiske bruddet på folkeretten blir fordømt i harde ordelag av vår statsminister Jonas Gahr Støre og andre statsledere.

Putins historie om at dette er et svar på at Vesten og NATO utgjør en trussel mot Russland, er et falsum. Men det brukes som påskudd for aggresjon og destabilisering vi ikke har sett maken til i Europa siden 2.verdenskrig.

La oss håpe det nå blir slutt på at man fra enkelte hold i et liberalt demokrati som Norge gir etter for Moskva-regimets progaganda, som later som alle andre enn Russland bærer ansvaret for det brutale overfallet på Ukraina.

De som i mange uker har anklaget USA og NATO for å hisse opp stemningen ved å varsle et russisk angrep, tok helt feil. Den vestlige informasjonen basert på etteretning viste seg å være ett hundre prosent korrekt.

Det vi er vitne til, er ikke bare en væpnet konflikt mellom to naboland, men en krig mellom totalitært despoti og demokrati i hjertet av Europa. Det er prinsipper om nasjonalstaters suverenitet som nå støter mot gammel russisk og sovjetisk imperiebygging.

Norge har selv en 20 mil lang grense mot Russland, derfor må angrepet på et fredelig naboland være en alvorlig tankevekker. Det er ingen umiddelbar militær trussel mot Norge nå. Vi må likevel, i tillegg til å solidarisere oss fullt og helt med Ukraina, tenke nytt om det norske forsvaret.

Det er behov for et sterkere nasjonalt forsvar, og en oppbygging av mer selvstendig norsk militær kapasitet i en tid med et ustabilt og svekket USA. Det er godt mulig at en slik nyorientering bør bygge på et nærmere samarbeid med Sverige og Finland i tillegg til NATO.

Det kan oppstå en situasjon der den eneste norske sikkerhetsgarantien – USAs troverdighet som partner for Europa – står i fare. Senest denne uken har Donald Trump vært ute med åpen støtte til Putin, om bare to og et halvt år kan det republikanske partiet igjen vinne makten i USA.

Norge vil forsømme seg kraftig om vi ikke tar denne nye virkeligheten inn over oss. Dette krever et nytt og forsterket fokus på vårt eget forsvar i de nordlige delene av Norge. Det siste vi har råd til å være nå, er naive. Putin har vist kortene sine, vi ser tydelig hva og hvem han og dagens Russland er. Det er et skremmende syn. Putin er skruppelløs og skyr ingen midler for å nå sine mål.