Aps nestleder Bjørnar Skjæran driver desinformasjon i Nordlys. Han påstår at Høyres partileder «ønsker en storstilt overføring av kraft fra nord til sør som selve løsningen» på strømpriskrisen. Det er feil, det har ikke Erna Solberg sagt.

Den som derimot har frontet et slikt syn er Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun. Nordtun er utpekt av APs partileder til å lede det prestisjetunge nye energiutvalget i partiet, i tillegg til å være APs ordfører i Stavanger. Avbildet sammen med Jonas Gahr Støre i Aftenposten bebuder hun en radikal ny politikk. Strømprisene i nord må utjevnes med de skyhøye prisene i sør. Det er etter hennes syn rettferdighet.

Bjørnar Skjærans siste utspill bidrar ikke til å øke tilliten til regjeringens håndtering av strømkrisen. Det melder seg flere spørsmål enn svar:

  • Er den nye politikken å love prisutjevning til befolkningen i sør i Aftenposten, og love lave strømpriser i nord gjennom Nordlys?

  • Hva skal man ha mest tillit til? Er Skjærans utspill omforent politikk med hans partileder og lederen av det nyopprettede energiutvalget?

Mens vi venter på å få vite hva Arbeiderpartiets ledelse samlet sett mener, benytter vi anledningen til å oppklare Høyres holdning.

Høyre mener ikke at en overføring av strøm fra nord til sør er en kortsiktig løsning på strømkrisen i sør.

Vi ønsker en rask nettutvikling både innad i Nord-Norge og andre steder i landet. Erna Solberg har særlig nevnt styrking av nettkapasiteten over Sognefjorden.

Nettforsterkninger tar tid. Høyre mener at det må gå raskere enn i dag, men det er likevel slik at forsterkninger av strømnettet ikke vil løse dagens ubalanser mellom ulike prisområder nord/sør på kort sikt.

Samtidig er det forventet betydelig økt kraftforbruk i Nord-Norge og Nord-Sverige. Det betyr at sårbarheten i kraftforsyningen vil øke de neste årene, og det vil være behov for større kapasitet i nettet nord/sør for å forbedre forsyningssikkerheten i tørrår når kraftoverskuddet minker.

Løsningen fremover er en offensiv energipolitikk med utbygging av langt mer fornybar kraft over hele landet. Da vil det norske kraftmarkedet bli mer robust mot europeiske prissvingninger.

Skjærans utspill viser kanskje at verktøykassa er tom. Når de høye strømprisene i sør møtes med uberettigede angrep på Høyre.