Dette er en oppfølger til et tidligere innlegg om at Desentralisert høyere utdanning virker. Og ikke bare virker det, men dette er helt avgjørende for tilgang på nødvendig kompetanse i distriktene. Undersøkelser viser at 80% av de som gjennomførte desentralisert sykepleierutdanning i Midt-Troms søkte jobb i distriktet, og var der fortsatt 10 år senere (Bråstad Jensen 2008). Det samme ser vi for de andre profesjonsstudiene.

I vårt tidligere innlegg viste vi til gode søkertall til de profesjonsstudiene som tilbys ved Studiesenteret Midt-Troms. Vi viste også til at studentene gjør det godt på studiene. Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell mener vi «har overdrevne forestillinger» om egne opptakstall, og at tallene er «mange eller noen år gamle».

Søkertallene vi oppga er fra de siste opptakene til de profesjonsstudiene vi har gående ved Studiesenteret. At søkertallene til flere profesjonsstudier i landet viser en fallende tendens og er urovekkende lave, er vi helt enige med Jordell i. Årsakene til dette er sikkert mange og sammensatte. Vårt fokus er at desentralisert høyere utdanning er viktig for rekruttering av nøkkelpersonell, og at søkere i distriktene representerer en søkerreserve som kan bety mye for tilgang på lærere, sykepleiere og annet nøkkelpersonell.

Vi vet at rekrutteringsarbeidet er viktig, mange vet ikke at det er mulig å få tilrettelagt høyere utdanning desentralisert, og de trenger en regional aktør som Studiesenteret både for å målbære slike tilbud og for å legge studiesituasjon til rette. Vi legger stor vekt på informasjonsarbeidet, og vi mener det er en søkerreserve i distriktene til høyere utdanning som kan aktiveres gjennom tilrettelegging av desentraliserte studier.

For at desentralisert høyere utdanning skal være en suksess må flere forhold oppfylles. Aller viktigst for å sikre god søkning er forutsigbarhet i opptak av nye studenter. Når du ikke vet om og evt. når neste opptak kommer - er det vanskelig å rekruttere, planlegge en fremtid og ha en karriereplan. Det må være gode lokale studieforhold der studentene får studiestøtte og der de kan være en del av et studiemiljø. Et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokale myndigheter (kommunene) er også helt avgjørende. Vår tilrettelegging av lokale studierom i hver kommune og tilbud om gode praksisplasser ser vi har stor betydning.

Årsaken til den gode søkningen år etter år til desentralisert sykepleierutdanning er nettopp at det er forutsigbarhet om nytt opptak hvert annet år. Neste opptak er med studiestart januar 2023. Vår hovedsamarbeidspartner, UiT, Norges arktiske universitet, ser behovene for å styrke tilgangen av nøkkelpersonell til våre kommuner. De har nå vedtatt nytt opptak til desentralisert Barnehagelærerutdanning lagt til Midt-Troms fra høsten 2022 og nytt opptak til desentralisert Vernepleierutdanning lokalisert til Midt-Troms med studiestart januar 2023. I tillegg planlegges desentralisert grunnskolelærerutdanning i Midt-Troms med opptak av studenter høsten 2023. Dette er svært gledelig.

Vi er overbevist om at man med godt informasjonsarbeid og forutsigbarhet i opptak kan mobilisere en betydelig søkerreserve til viktige profesjonsutdanninger i distriktene. Nå er det opp til oss og kommunene i Midt-Troms å mobilisere den søkerreserven vi vet er der, og legge alle kluter til for å bevise at desentralisert høyere utdanning er viktig og virker. Fasiten får vi etter at søknadsfristen er ute, og når vi ser hvor mange som møter til studiestart.

Vår erfaring er at desentralisert utdanning virker, og er særdeles viktig for å skaffe landet lærere, sykepleiere og annet nøkkelpersonell.

Referanse:

Eivinn Bråstad Jensen (redaktør) «Fra krisetiltak til suksesshistorier» – Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. Orkana forlag 2008