Desentralisering av arbeidsplasser fra Oslo til distrikts-Norge, er et kjent politisk virkemiddel og som er i tråd med Arbeiderpartiet sin politikk. 23. juni vedtok Tromsø kommune desentralisering av arbeidsplasser i vår egen kommune. Det er et viktig signal om å se litt utover bygrensen. Selve tiltaket vil føre til et større mangfold av arbeidsplasser som igjen kan skape andre og nye muligheter i distriktsområdene i Tromsø.

I koronatiden har vi lært oss å jobbe på en ny måte. Selv om digitaliseringen var et kjent verktøy, hadde vi inntil i mars i 2020 ikke utnyttet denne kapasiteten fullt ut. Fra den ene dagen til den andre ble det naturlig å gjennomføre møter, kurs og undervisning på digitale plattformer. Nå når vi begynner å nærme oss normalen igjen har vi gjort hos den erfaringen at samlokalisering ikke er så viktig som man tidligere har trodd.

Arbeiderpartiet mener at vi skal bruke denne erfaringen til å gi de ansatte i Tromsø kommune mer fleksibilitet samtidig som vi styrker distriktene. Vi skal nå se på retningslinjer som kan gi kommunen som arbeidsgiver handlingsrom overfor de som ønsker å jobbe andre steder enn på Rådhuset. Ved stillinger som lyses ut og som har arbeidsoppgaver som er mulig å utføre fra fjernarbeidsplasser vil det opplyses om denne muligheten i utlysningsteksten.

Vi må også ta hensyn til at en slik endring ikke er helt uten motforestillinger. Det kommer frem i saksutredningen at en spørreundersøkelse utført i Bærum antyder at det kan være utfordrende for ledere å bedrive godt lederskap for ansatte som har et annet arbeidssted enn sine ansatte. Derfor er det viktig at når vi går inn for denne løsningen så må man adressere disse utfordringene og se etter løsninger. For eksempel mener vi det må utarbeides en verktøykasse for ledere som skal ha ansatte på eksterne kontor.

Like viktig som det å desentralisere arbeidsplasser er det å bevare eksisterende arbeidsplasser i distriktet. I min tid i kommunestyret har vi med jevne mellomrom fått forslag om å redusere eller legge ned tjenestetilbud som igjen fører til direkte tap av viktige arbeidsplasser utenfor bykjernen. Det sier seg selv at det er ulogisk å flytte arbeidsplasser ut på den ene siden mens man legger ned på den andre. Derfor må vi i verne om de arbeidsplassene og fagmiljøene som er rundt i hele kommunen i dag. Kun sånn kan vi sikre levende og vitale distriktsområder også i fremtiden.

Sammen med gode tjenestetilbud, bedre infrastruktur og tilrettelegging for næringsliv, kan flere kommunale arbeidsplasser i distriktet øke bolysten og trivselen. Alt henger sammen med alt sa Gro Harlem Bruntland engang. Det er mye sannhet i det.