Hvorfor vil Russland angripe Ukraina?

Trusselen om en stor krig, Russlands ultimatum til NATO og USA, har fått verden til å ta hensyn til Ukraina. Russisk propaganda har skapt en misforståelse av tingenes tilstand i Sentral- og Øst-Europa. Og nå er alle redde.

Det er verdt å snakke om årsakene og de historiske røttene til faren fra Russland.

Noen vil tro, noen vil ikke, men de vil i det minste tenke over det.

Vi vil gjerne bruke muligheten til å hjelpe mennesker utenfor Ukraina til å forstå det virkelige Russland, dets motiver og prioriteringer.

Og få dem til å forstå at denne trusselen også gjelder dem.

1. Historisk aspekt.

Russere tror på den historiske forfalskningen de har skapt, og spredte den over hele verden i lang tid allerede i fornektelse av den faktiske sannheten.

Den russiske staten dukket opp og ble dannet takket være Mongolenes gylne horde, etter å ha adoptert deres autoritære grunnlag og måten å utøve makt på.

Det uavhengige Ukraina, som har en lang historie som starter fra den middelalderske europeiske staten Rus, benekter ved sin eksistens denne falske identiteten oppfunnet av russerne, og skader dermed deres selvtillit.

Derfor prøver russerne å overbevise hele verden om at det ikke finnes noe eget ukrainsk folk i det hele tatt.

2. Økonomisk aspekt.

Verdiene til den russiske regjeringen er ikke integrerte og europeisk-lignende, deres folks velstand og utvikling er ikke prioritert for dem.

Fattigdom blant sine egne borgere er nyttig for regjeringen, de sikrer maksimal avhengighet av staten. Fattige, avhengige mennesker er enkle å administrere og manipulere.

Utenlandske investeringer brukes som et verktøy for påvirkning på investorlandene. Sikkerheten og lønnsomheten til investeringer avhenger av de respektive regjeringers lojalitet til Russland og Putin. Derfor blir russiske myndigheters forbrytelser ofte oversett eller rettferdiggjort.

3. Politisk aspekt.

Russland krever verdenslederskap. For å utøve det, tyr Russland til trusler, trusselen om aggresjon fra et atomland, samt energiutpressing. Russland har ingen andre effektive virkemidler.

Eksemplet med et vellykket demokratisk Ukraina tilbakeviser påstanden om at bare en autoritær type regjering er mulig for post-sovjetiske land. Ukrainas suksess er en trussel mot eksistensen til denne russiske regjeringen.

Angela Merkels oppriktige overraskelse da Putin ble president igjen etter Medvedevs embetsperiode, demonstrerte en fullstendig mangel på forståelse hos vestlige eliter av Russlands særegenheter og maktens natur.

4. Religiøst aspekt.

Kirken i Russland er fullstendig underordnet den sekulære autoriteten, helliggjør den og bidrar til å holde folket i underkastelse.

Moskva-patriarkatet krever lederskap i den ortodokse verden, ved å bruke økonomisk og politisk innflytelse.

Moskva-kirken i Ukraina har alltid vært et instrument for kolonisering og åndelig slaveri av ukrainere.

Nesten halvparten av det menneskelige og økonomiske potensialet til Moskva-patriarkatet er konsentrert i Ukraina. Det er derfor Russland er sterkt imot uavhengigheten til den ukrainske ortodokse kirke.

5. Det mentale aspekt.

  • Ukrainere er demokrater. Russere er autokrater.
  • Ukrainere er individualister. Russere er mye mer fellesskap.
  • Ukrainere er frihetselskende. Russerne adlyder tyrannene.
  • Ukrainere har den europeiske mentaliteten. Russerne er nærmere den asiatiske mentaliteten.

6. Internasjonalt aspekt.

Putin forstår veldig godt mentaliteten til den siviliserte verden, deres ønske om fred for enhver pris. Han observerer at vestlige regjeringer i økende grad prioriterer BNP-veksten, selv til tider på bekostning av grunnleggende prinsipper og verdier. Når frihet, demokrati, uavhengighet av andre land kan ofres for velferden og freden til sine egne borgere.

Verden reagerte ikke ordentlig da Russland angrep Georgia i 2008. Dette fikk Putin til å annektere Krim og angripe Ukraina i 2014. Verden reagerte neppe på denne internasjonale forbrytelsen heller. Infantilismen og tannløsheten i den siviliserte verden får Putin til å begå nye forbrytelser. Det truer nå Europas sikkerhet.

Ukraina har gitt opp verdens tredje atomevne for fred og sikkerhet. Sikkerhetsgarantiene gitt til Ukraina til gjengjeld viste seg å være ugyldige. Dette eksemplet oppmuntrer andre land til å utvikle sine egne atomprogrammer uten å stole på noen globale sikkerhetsgarantier.

Konklusjoner:

Russlands mål er å ødelegge Ukraina som et uavhengig europeisk demokrati. Ukraina må eksistere som en vasal av Russland, fullstendig avhengig politisk og økonomisk, hvor regjeringen vil bli valgt etter avtale og instrukser fra Russland. Russland bruker alle midler for å nå dette målet, inkludert den militære aggresjonen i 2014.

Ukrainas sivile samfunn vil aldri tillate at den ukrainske regjeringen kommer under noe press fra Russland eller andre land til skade for Ukrainas uavhengighet, dets europeiske utviklingsvei og dets utsikter til å bli med i NATO.

Vi vil forsvare vår frihet med våpen i hånden, og ikke bukke under for fristelsene til et komfortabelt og fredelig liv på bekostning av å miste selv en liten del av vår egen frihet og suverenitet.