Rektor Anne Husebekk spør i Nordlys hvorfor jeg skriver til styret om rektoransettelsen. Svaret er:

1) fordi Khrono-journalisten fortalte meg at mange folk på UiT Norges arktiske universitet syntes det var problematisk at den som var tilsatt som ny rektor hadde en granskning fra eget UiB styre på seg.

2 )fordi journalisten kunne fortelle at ingen bortsett fra noen få pensjonister ville uttale seg kritisk offentlig.

3) fordi jeg oppfatter at vi lever i en unntakstilstand i disse koronatider. Jeg var innom Universitetsbiblioteket på Campus Tromsø nylig, og der så jeg tre studenter og en professor emeritus på to timer. Ikke mye rom for spontan meningsutveksling blant brede lag av de tusener av studenter og ansatte nå , tenkte jeg.

Mer enn før har studenter og ansatte på UiT Norges arktiske universitet hendene fulle hele dager og hele helger med å holde den stolte skuten flytende på rett kjøl og med full fart forover i disse koronatider.

Det var en unøyaktighet i mitt åpne brev. Jeg beklager det. Jeg trodde normaliteten ved tilsettelse var at nytt styre tilsatte sin rektor for en 4 års periode. Slik det vel oftest gjøres i modellen det er hentet fra i næringslivet. Jeg oppfatter det som rasjonelt. Så langt er man ikke kommet i Norge . NTNU , OsloMet og UiS har benyttet samme fremgangsmåte som UiT Norges arktiske universitet, altså sittende styre. Dette er jo ikke mange eksempler, men de forteller oss at det sittende styret har gjort det som hittil er det vanlige.