Den amerikanske historikeren Timothy Snyder har gang på gang minnet oss om det vi ofte glemmer. At hvis vi tar frihetene våre for gitt, har vi også glemt hvor skjørt demokratiet er.

Putins krig i Ukraina, og utsiktene til en ny runde med Trump i Det hvite hus, er ifølge Snyder eksistensielle trusler mot våre liberale demokratier.

Snyder har betraktninger som vi alle har godt av å ta inn over oss ved avslutningen av et norsk kommune- og fylkestingsvalg.

Særlig de som planlegger å sitte hjemme, enten fordi de ikke har tillit til politikere, eller fordi de ikke tror deres stemme gjør en forskjell.

Det norske demokratiet er ikke ufeilbarlig, også i Norge er det potensial for forbedring. En ny tilstandsanalyse om det norske demokratiet fra Universitetet i Oslo trekker blant annet fram at politisk makt er skjevfordelt, og at lobbygrupper påvirker i større grad enn tidligere.

I verste fall risikerer vi et et klasseskille - både for hvordan man bruker stemmeretten men også for kanaler for påvirkning.

Likevel, når vi tenker på manglene hjemme i Norge, må vi samtidig tvinge oss selv til å huske den høyere himmelen over lokalvalget i Tromsø og andre norske kommuner og fylker, akkurat i år.

Vi har lagt bak oss en valgkamp med frie meningsbrytninger på folkemøter og i redaktørstyrte medier, hvor velgerne har friheten til å velge mellom ulike alternativer.

Det er nettopp disse grunnleggende rettighetene ukrainere kjemper for. Eller for å sitere Snyder igjen; det aldrende tyranniet Russland prøver å utslette det trassige demokratiet Ukraina.

En ukrainsk seier vil ifølge Snyder befeste prinsippet om selvstyre, styrke den europeiske integrasjonen, og inspirere gode mennesker til å kanalisere energien mot arbeid for likeverd og demokrati.

En russisk seier, derimot, vil vil styrke diktaturet, og videreføre folkemordpolitikken i Ukraina – undertrykke europeere og utelukke enhver visjon om et geopolitisk forent kontinent.

Det å gå og stemme ved et norsk valglokale skal vi derfor stille oss alt annet enn likegyldig til. Det er viktigere enn noensinne. Det er et bidrag til å forsvare vårt eget folkestyre.

Hvis du mangler motivasjon for å ta demokratiet i bruk der du bor, tenk da det ukrainerne forsvarer på slagmarken i Ukraina.

Vi har absolutt ingen garantier for at ikke demokratiet vil bli forsøkt kuet også i vårt eget land. Det viktigste forsvaret vi har, er å mobilisere ved å gjøre vår plikt, som stemmeberettigede borgere i et fritt samfunn.