Gå til sidens hovedinnhold

Derfor har måsen flytta til byen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange har gjort kjent sine meninger, mer eller mindre velbegrunnede, om hvorfor måsen har blitt urbanisert. Argumenter som klimaendringer, lite fisk, gjengrodde hekkesteder på kysten, rovdyr m.m. har blitt brukt. Og noe av dette kan være medvirkende årsaker.

Men det fins minst to andre og vesentligere årsaker til at måsen flytter.

For det første:
I "gamle dager" gikk sloget/fiskeavfallet på sjøen, ofte i havnene, fra fiskere/fiskemottak. Mye av dette ble måsen og andre sjøfugler til del. Så ble det forbudt å dumpe fiskeavfall i havner og fjorder. I stedet selges/leveres tusenvis av tonn ensilasje hvert år til forskjellige gode formål.

Uten tvil bra for miljøet i havner og fjorder - men måsen ble fri for mat.

For det andre:
I "gamle dager" var det vanlig at folk flest på kysten hadde båt og fiska til heimebruk. Sloget gikk ofte i fjæra til måsen. I dag er det færre som driver slik matauk, og dessuten: hvor skal vi gjøre av sloget? Båter brukes oftere til andre formål enn fiske, så dermed forsvant også mye av den siste måsematen.

Så hva skal måsen gjøre? Den flytter til steder med en annen type uteservering. Kanskje til Tromsø.

Det er nok en god ide å holde seg i virkelighetens verden, også når det gjelder årsaker til måsens bostedsmønster. Det er ikke alt som skyldes klimaendringer. I tilfelle "bymåsen" er det lov/forskrifter og samfunnsutvikling som må bære hovedansvaret.

Kommentarer til denne saken