Lørdag feirer vi historien, heltene og framskrittene som gjøres på vegne av alle med diabetes. Men koronapandemien tvinger oss til å juble over internett.

14. november 1891 kom Frederick Grant Banting til verden i småbyen Alliston i Canada. Den dagen gjettet ingen at denne gutten skulle bli sentral i en av historiens viktigste medisinske oppdagelser.

Før oppdagelsen av insulin, var diabetes type 1 en dødsdom. Men for snart 100 år siden kom redningen i form av fremstilt insulin som kunne injiseres i menneskekroppen. Banting var en av nøkkelspillerne, og i dag markerer vi fødselsdagen hans som Verdens diabetesdag.

Diabetesforbundet pleier å markere dagen med en gallafeiring, der taler og underholdning setter stemningen, og den høytidelige utdelingen av årets forskningspriser viser at framskritt og kunnskap fortsetter å være viktig i behandlingen av diabetes. Lokalt har vi stått på stands eller arrangert hyggelige sammenkomster, med et viktig mål: å informere om og sette søkelys på diabetes.

Men i år blir feiringen annerledes. Vi hyller heltene utelukkende på nett. Norge er nedstengt, og Diabetesforbundet har avlyst alle arrangementer fram til sommeren 2021. Da pandemien rammet i mars, var vi raskt ute med å avlyse alt. Vi vet så altfor godt fra tidligere erfaringer at mange med diabetes er spesielt utsatt når infeksjonssykdommer herjer, det gjelder spesielt eldre med tilleggssykdommer. Siden har tallene bekreftet dette. Tall fra september viser at 12 prosent av nordmenn som døde av covid-19, hadde diagnosen diabetes. Internasjonalt er dødstallene for diabetespasienter enda høyere.

Diabetesforbundet er ingen liten organisasjon. Vi har over 30.000 medlemmer og mange engasjerte tillitsvalgte i 11 fylkeslag og 112 lokallag. Blant flere av disse er det tiltakstrøtthet, i likhet med hos resten av befolkningen. Det er ikke enkelt å arrangere fylkesmøter, lokallagsmøter, konferanser og tilbud til medlemmer digitalt, spesielt når flere av medlemmene ikke er digitalt oppdaterte.

Mange synes heller ikke det er en fullgod erstatning med digital trening og sosiale sammenkomster på nett, og de begynner å bli bekymret for medlemmene som ikke er digitalt anlagte. «Hvorfor kan vi ikke møtes i små treningsgrupper? Hvorfor kan ikke det lille lokallaget vårt ha normale møter med god avstand?» Savnet etter å møtes er stort, og mange av tiltakene i samfunnet kan oppleves urimelige når de ikke virker relevante for en selv.

For Diabetesforbundet er det likevel ingen tvil: Vi har et ansvar som et forbund der mange medlemmer har høy risiko for farlige komplikasjoner dersom de får korona. Vi kan rett og slett ikke sette vår logo på et arrangement – stort eller lite – som ekskluderer flere av dem vi representerer. Vi må være ekstra forsiktige, og vi må være solidariske med dem som nå knapt tør å gå utenfor døra i frykt for å bli smittet. For mange er trusselen reell, noe våre medisinske rådgivere ikke legger skjul på. Avgjørelsen om å avlyse arrangementer er ikke tatt forhastet eller med lett hjerte, den er tatt med bakgrunn i vurderinger fra flere rådgivende leger med mange års kompetanse på diabetes. Blant dem er professor Trond Geir Jenssen, som på Verdens diabetesdag mottar forskningsprisen for sitt arbeid med diabetes.

14. november feirer vi derfor med døren stengt, men med håpet i bakhodet. Vi håper at vi møtes igjen, ansikt til ansikt neste år. Og vi har all tro på at vi i januar 2022 kan møtes for å feire en enda større dag: Dagen da det er nøyaktig 100 år siden Frederick Banting og hans kolleger klarte å redde et liv med insulin for aller første gang.