Tromsø er en by med mange studenter. Flere av disse studentene er ny i byen, på utkikk etter et fellesskap, å finne sin plass i samfunnet som ung voksen. Det er mye som frister å være med på som ung student, det er studier, jobb, venner og sosiale arrangement. Mange studenter velger også å bruke tid på frivillighet. Ut av alle ting jeg selv var med på som ung student i ny by, så er valget om å være frivillig i Redd Barna det som kanskje har prega meg mest.

Det koster så lite

Det ligger en spesiell styrke i frivillighet. Det er mennesker som bruker av sin tid fordi de har et engasjement eller et ønske om å gjøre noe for noen, ikke fordi de må, men fordi de vil. Å jobbe sammen mot noe, skaper en tilhørighet og et fellesskap som er verdt mer enn penger. Jeg fant min tilhørighet i Redd Barna, en organisasjon som kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.

Redd Barna jobber i 122 land over hele verden, også i Norge og her i Tromsø. Som frivillig i Redd Barna får jeg være med på å bestemme hva Redd Barna i Norge skal jobbe for, ta del i organisasjonens arbeid og ikke minst være med på å arrangere aktiviteter for barn her i Tromsø. Å se hvor stor glede og betydning våre aktiviteter kan ha for et barn, er den største motivasjonen for å fortsette.

En slik glede skaper jeg ikke alene, men sammen med andre som også gir noen timer av sin tid for å gjøre noe fint for barn i Tromsø. Det kan være en tur ut for å lage bål og mate fugler, en formiddag på kino, teater eller Polaria, kreativt verksted hvor barna selv får bestemme hva de vil lage, eller en større utflukt til Villmarkssenteret for å kjøre hundeslede og hilse på valper. Det er jo slik at alle barn har de samme rettigheter, alle barn har en rett til fritid og til lek, til å delta i kunst og kulturliv.

Men ikke alle barn i byen vår har den muligheten. Noen ganger er det ikke så mye som skal til. Da koster det lite å gi av egen tid for å legge til rette for at enda flere barn får oppfylt sine rettigheter også i vårt lokalsamfunn.

Vi møtes i vårt engasjement

I høst hadde vi regionmøte i Redd Barna, hvor medlemmer i organisasjonen fra vår region møttes her i byen for faglig påfyll og diskusjon. Noen er studenter, andre er pensjonister eller midt imellom. Noen er leger, andre er lærere, pedagoger, musikere, jurister, faglige ledere i barnehager, sykepleiere eller noe helt annet.

Enkelte har mye tid å avse, andre litt. Vi har ulik bakgrunn og tar med oss ulike perspektiv inn i organisasjonen. Noe har vi alle til felles, vi er opptatt av barns rettigheter og vi har valgt å bruke litt av vår tid til å kjempe for barn i verden og for barn i vårt lokalsamfunn.

Så har det betydning

Det er vanskelig å måle verdien av frivillig arbeid. Men jeg vet at den er stor. For meg ble frivilligheta i Redd Barna under studietiden, en viktig grunn at jeg senere valgte å starte på en doktorgrad om barns rett til helse ved UiT. Og selv om jeg ikke lengre er student, så har jeg fortsatt med frivillig arbeid i Redd Barna. Det er blitt «min» organisasjon, en del av min identitet. Vi trenger alle en plass å høre til, et fellesskap, og frivillig arbeid er en fin måte å oppnå nettopp det på. Så er det kanskje ikke så viktig hvilken organisasjon eller hvilken type frivillig arbeid en velger. Det er engasjementet og tilhørigheta som er viktig.

For noen av de nye, unge studentene i byen vår, vil de mulighetene som frivilligheta åpner opp for, kanskje være en av grunnene til at de velger å bli i byen etter endt studietid. Og for noen av de barna som vi møter på, er det kanskje den utflukten til Villmarkssenteret eller den turen ut for å lage bål, som bidrar til å gjøre hverdagen litt bedre. Om noen år er det disse barna som utfører frivillig arbeid i byens ulike organisasjoner. Et slikt resultat av frivillig arbeid skjer i Tromsø, og det er noe Tromsø by kan være stolt av.