Det ser bedre ut enn på lenge for Arbeiderpartiet og Støre. Mye kan skje fram til valgdagen 13. september, men følgende peker i Støres favør:

  • For det første: Det meste taler for at det blir et regjeringsskifte til høsten. Høyre er på nedadgående kurs på målingene, og både Venstre og KrF risikerer å havne under sperregrensa. De borgerlige er et godt stykke unna flertall i Stortinget på målingene, selv om de skulle få Frp med seg på laget.
  • De rødgrønne partiene – Ap, Sp og SV – har på sin side brukbare muligheter til å få flertall i Stortinget når vi ser på målingene over tid. Ap og Sp vil i en eventuell mindretallsregjering, styre med over 40 prosent av velgerne i ryggen. Det er et bedre grunnlag enn dagens mindretallsregjering.
  • Arbeiderpartiet er landets største parti på målingene, og har vokst seg større for hver måned hittil i år. Avstanden til Sp har økt gjennom våren og inn i sommeren. I øyeblikket er avstanden rundt syv prosentpoeng i Aps favør. Hvis den er på samme nivå på valgdagen, er det ingen reell diskusjon hvem som skal lede regjeringen.
  • Når Senterpartiet selger Trygve Slagsvold Vedum inn som en reell statsministerkandidat, handler det kort og godt om to ting:
  • Sp vil naturlig nok ha flest mulig velgere. En god del av disse velgerne må hentes på bekostning av Arbeiderpartiet. Da må ikke Støre og Vedum fremstå som like alternativer, selv om alle vet at de vil danne regjering sammen.
  • Jo flere velgere Sp får, og jo mindre avstanden til Ap er, jo bedre kort har Sp på hånda i regjeringsforhandlingene. Senterpartiet vil til syvende og sist godta at Ap får statsministeren, gitt at styrkeforholdet mellom de to opprettholdes. Til gjengjeld vil Sp kreve enda mer i form av posisjoner og politiske gjennomslag.

Det er to og en halv måned igjen til valgdagen, og mye kan skje. Tendensen er imidlertid tydelig: Arbeiderpartiet er i jevn framgang, mens Senterpartiet går tilbake.

Dette underbygges også i den siste målingen, som Infact har utført for Nordlys og Amedias aviser i nord. Ap er tilbake som største parti i alle de tre nordligste fylkene. Senterpartiet faller, og Høyre risikerer å miste mandater.

Statsministermålingen for Nord-Norge er også oppbyggelig lesning for Jonas Gahr Støre og Ap. 34 prosent av nordlendingene foretrekker Støre, mens sittende statsminister Erna Solberg får støtte fra 26,4 prosent av velgerne i nord. Vedum ligger hakk i hel med 24,5 prosent.

Støre er mest populær i alle tre fylkene. I Troms har han 32,6 prosent av velgerne på sin side, men her er Vedum (26 prosent) mer populær enn Solberg (22,8 prosent). I Finnmark er tendensen den samme: Solberg er minst populær og Støre mest populær. I Nordland ser det noe bedre ut for Solberg. Her er hun nummer to, drøyt fire prosentpoeng bak Støre.

Den omstridte skjevfordelingen av vaksiner vil ikke hjelpe Solberg utenfor det sentrale Østlandsområdet. Når forskjellene blir tydeligere gjennom sommeren, vil det snarere svekke Solbergs posisjon.