Regjeringen har oppnevnt en helsepersonellkommisjon som skal skal identifisere tiltak slik at helsetjenesten har nok kompetente fagfolk i fremtiden.

Den har fått i mandat å lage et kunnskapsgrunnlag, og komme med forslag til tiltak. 1. februar 2023 skal de legge frem sin rapport.

Kommisjonen skiller seg ut på to måter; for det første består gruppen av personer som har skoen på i norsk primær- og spesialisthelsetjeneste. Mange leger, sykepleiere og annet helsepersonell har fått plass.

Her finner vi to fra Tromsø, kommunaldirektør Magne Nicolaisen og professor Olav Helge Førde. Også fastlege Marit Karlsen i Kautokeino er et sterkt navn.

Dernest er dette en kommisjon med solid geografisk spredning. Under Solberg-regjeringen ble ulike regjeringsoppnevnte utvalg og kommisjoner fylt opp med en mengde folk i samme nabolag i Oslo, Bærum og Asker.

Helseminister Ingvild Kjerkols utvalg peker i en ny retning, det skal bli interessant å se om regjeringen våger å legge den samme retningsendringen og bredden til grunn når den på nyåret skal peke ut energikommisjonen, som skal komme med løsninger på den dramatiske strømkrisen.

Kjerkols kommisjon har nok av utfordringer å ta tak i innenfor rammen av underskudd ved sykehus, fastlegekrise og en pågående pandemi, der inngripende tiltak og nedstengninger av samfunnet begrunnes med kapasitetsproblemene på intensivavdelingene.

Sammen skal medlemmene se på hvordan det kan utdannes og rekrutteres nok leger, sykepleiere og annet helsepersonell i årene som kommer, og ikke minst; at Norge er i stand til å beholde dem i helse- og omsorgstjenesten i hele landet, både på kort og lang sikt.

Det er lettere sagt enn gjort i et demografisk landskap med flere eldre og økende ubalanse mellom aldersgrupper. Og det er ikke gitt at det lar seg løse innenfor rammen av dagens helseforetaksmodell, hastet gjennom av Jens Stoltenberg i løpet av få måneder under hans første og korte regjeringsperiode i 2001.

Dessverre har dette blitt Arbeiderpartiets arv, som partiet føler man må forsvare for en hver pris, siden den nåværende statsminister og partileder Støre selv var med på å unnfange det; et system som har endt opp med å undergrave sentrale trekk ved modellen den sosialdemokratiske velferdsstaten ble bygd på.

I et intervju i Dagens Næringsliv 18. desember peker professor Rune Slagstad på kjernen i problemet: Marginaliseringen av den medisinske fagligheten i Sykehus-Norge, som har blitt hundre prosent underlagt et regime av overbetalte, institusjonsfremmede styringsbyråkrater i Helse Nord og de andre regionale foretakene.

Dessverre det til dette sjiktet helseminister Kjerkols lojalitet ligger, slik det har vært for alle hennes forgjengere de siste 20 årene. Men det får bli til en annen kommisjon. I mellomtiden får vi ønske den nye helspersonellkommisjonen lykke til med viktig arbeid.