Forsvaret trenger flere folk og vi må ta vare på de som vi har og de som kommer. Nå legger regjeringen opp til over tusen nye årsverk i Forsvaret i perioden og allerede neste år økes det med nesten 200 årsverk og kapasiteten på studieplasser økes med 83 i 2023.

Dette er i viktig. Men utfordringen i dag handler ikke bare om å utdanne og ansette nytt personell, men også om å beholde dem vi har. I løpet av de siste årene har det vært en rekke omtaler av begredelige boforhold for soldater og ansatte i forsvaret i ulike medier. Det snakkes om boforhold som ikke holder god standard, og flere tillitsvalgte i forsvaret har slått alarm om forholdene gjentatte ganger.

Ord som går igjen i beskrivelsen av de dårligste boforholdene er; mugg, slitasje, sopp og trange rom med felles bad og kjøkken. Solberg-regjeringen har i sine 8 år med ansvaret for FD forsømt og nedprioritert vedlikehold av bygningsmassen i Forsvaret. Det ligger ikke inne en plan eller i nærheten av tilstrekkelig med midler til EBA i gjeldene langtidsplan som de la fram.

Vi må ta vare på våre soldater og ansatte i forsvaret. De har valgt å bidra til innsats for min og din fred og sikkerhet. Det er viktig for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å sikre ansatte og vernepliktige gode arbeids- og boforhold. Vi mener det viktig å sørge for at bygningsmassen våre vernepliktige og ansatte benytter har en god og forsvarlig standard.

Derfor styrker vi budsjettet for vedlikehold av personellrelatert EBA med ytterligere 60 mill. kroner i 2023. Sammen med styrkingen vi gjorde i 2022-budsjettet, betyr det at det i 2023 øremerkes 100 mill. kroner mer til dette formålet enn det som var langtidsplanens forutsetninger.

For forsvarets kjerneområder i nord betyr det en satsning på personell relatert EBA på 57,5 millioner. Setermoen, Skjold, Porsangermoen og GSV får både utvendig og innvendig renoveringer. Her vil fellesareal, sanitærrom, befalskvarter og forlegningsrom bli oppusset og renovert. I tillegg skal inneklima utbedres. Tiltakenes innretning og omfang bygger på erfaringer av allerede igangsatte prosjekter og Forsvarsbygg planlegger tiltakene i tett samhandling med Forsvaret, de tillitsvalgte og vernetjenesten.