Vi er trygge fordi vi har et sikkerhetsnett, og vi har støttespillere – NATO – som vil hjelpe oss om vi blir utsatt for et angrep. Men mest av alt fordi NATOs avskrekkingspolitikk bidrar til at fremmedmakter ikke ønsker å angripe oss. I militærstrategisk sammenheng er nettopp avskrekkingspolitikk viktig. Det handler i korte trekk om at en atommakt ikke vil angripe en annen atommakt, da det vil føre til masseutslettelse som begge partene vil tape på.

Akkurat dette har SV og Rødt misforstått. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes snakker høylytt i aviser om at vi skal ut av NATO og inn i et nordisk samarbeid. Det er skivebom fra, Fylkesnes. For det første vil ikke avskrekkingsprinsippet oppfylles, fordi ingen nordiske land har atomvåpen, noe som stiller oss i akkurat samme kategori som Ukraina. For det andre vil en nordisk forsvarsallianse bli et ubetydelig forsvar mot fremmedmakter som Russland og Kina, sammenlignet med NATO. Men kanskje mest påfallende er det at ingen av de nordiske landene er interessert i en slik allianse med oss. Finland og Sverige er redde for å være Russlands neste mål, og jobber i dag aktivt med å komme inn i NATO-fellesskapet. Daglige meningsmålinger i Finland og Sverige, hvor majoriteten vil inn i NATO, viser våre naboers bekymring og frykt.

Likevel er ikke alle i SV på ville veier slik som Fylkesnes. Tidligere i år kunne vi lese at en av Tromsøs mest fremstående SV-politikere og gruppeleder for SV, Benjamin Notkevich, valgte å melde seg ut av partiet med NATO-saken som begrunnelse. SV og Rødt er nok glade for at Ukrainakrigen ikke kom rett før et valg, fordi de nå forhåpentligvis vil oppleve en medlems- og velgerflukt ved neste valg, om de ikke ser sannheten i det NATO-blåe øyet og snur.

SV og Rødt stopper likevel ikke med å ville ha Norge ut av NATO. Når det kom til spørsmål om å gi den hjelpen Ukraina trenger aller mest, sa de blankt nei. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har gjentatte ganger bønnfalt Norge om å sende våpen og ammunisjon slik at de kan gjenerobre hjemlandet sitt. Det gjør vi, og samtlige partier mener dette er rett, foruten SV og Rødt. Det er ikke lett å fantasere seg til hva de mener Ukraina trenger. Det riktige svaret bør være enkelt: vi skal stille opp med det som trengs for vårt europeiske naboland Ukraina.

Putin ønsket seg nok et mer destabilisert og fomlete NATO da han gikk inn i Ukraina. Heldigvis fikk han det motsatte – samholdet og samarbeidsviljen til NATO har sjeldent vært sterkere enn den er i dag. Likevel finnes det radikale partier, som SV og Rødt, som ønsker å skape splid og destabilisering med å melde oss ut av NATO, fordi de mener ideologi og fantasiallianser er viktigere enn at vi er trygge.

Jeg synes det er sjokkerende at vi har partier og politikere som uten mål og kunnskap ønsker oss ut av NATO. Det er skremmende for nordmenns trygghet og sikkerhet. Vi er trygge i dagens Norge, fordi vi har NATO. Mister vi NATO er vi langt fra like trygg. Det er på tide at SV og Rødts naive tilnærming til norsk forsvarspolitikk blir utfordret, og at de må svare på hva som blir bedre i et Norge uten NATO. Jeg ønsker videre å utfordre Fylkesnes, samt politikere i Tromsøs kommunestyre fra SV og Rødt, på hva som vil bli bedre i et Norge uten NATO?