Foran Høyres landsmøte på Gardermoen i helga har Høyres fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark i fellesskap fremmet et resolusjonsforslag der det bes om at den planlagte elektrifiseringen av Melkøya stanses.

Høyres fylkespartier i den nordlige landsdelen har lagt øret til bakken og lyttet til næringslivsledere i sine egne lokalsamfunn. Mange av dem har nylig fått nei på sine søknader om tilførsel av strøm til sine bedrifter.

Det skyldes at mye av den framtidige kapasiteten på det nordnorske nettet er reservert til å drifte gassanlegget i Hammerfest med landstrøm. Forbruket til Melkøya er beregnet å tilsvare nesten 3,2 TWh per år. Det vil sette en stopper for annen industrietablering i store deler av Nord-Norge.

Det Høyre nå målbærer fra nord har stor støtte. Motstanden mot elektrifisering av Melkøya er unison i Nord-Norge, og det er i dag knapt mulig å finne noen utenfor Hammerfest kommune som støtter prosjektet.

Skulle forslaget om å utsette elektrifiseringen bli vedtatt på Høyres landsmøte, vil landets største parti slutte seg til flertallet på Senterpartiets landsmøte forrige helg. Da risikerer Arbeiderpartiet å bli politisk isolerte, med eierskap til det som vil være en tapersak for et allerede hardt prøvet parti.

Det har Ap i såfall seg selv å takke for. Det har ikke manglet på advarsler mot å tvinge gjennom et prosjekt som får store konsekvenser.

Høyre i Nord-Norge ber om at Equinor må ta et større samfunnsansvar enn det de har vært villige til for å nå målene i sitt klimaregnskap. Befolkning og næringsliv i Nord-Norge kan ikke alene bære dette ansvaret.

Det rokker ved tilliten hvis et stort statlig selskap og politikere overser bekymringer fra en hel landsdel.

Derfor er det et steg i rett retning at et samlet Høyre i nord tar dette på alvor. Dersom elektrifisering av olje- og gassanlegg skal gjennomføres, må kraftoverskuddet sikres ved utbygging av ny fornybar energi, eller bruk av CO-fangst, slik at ikke Nord-Norge påføres uopprettelig skade, med et dramatisk kraftunderskudd som også vil sende prisene til himmels.

Det er å håpe at fornuften seirer slik at Høyres fylkespartier i nord får støtte på Høyres landsmøte. Politikken må ha evne til å forandre seg i takt med at virkeligheten forandrer seg. De grønne løsningene kan ikke gjennomføres uten at de blir forstått eller akseptert av brede flertall.