Ei nylig meiningsmåling i Sverige viser at det er på den politiske høyresida at vindkraftmotstanden er sterkest. I Norge finner man de sterkeste motstanderne lengst ute så vel på venstre- som høyresida. Og i organisasjonen Motvind har de mest ekstreme vindkraftmotstanderne funnet sammen. Her dyrkes motstand mot vindkraft som en ny religion.

Odd Handegård er en av de ivrigste vindkraftmotstanderne i Norge. I et innlegg på Nordnorsk debatt den 20. juni avlegger han også meg en liten visitt. Jeg skal angivelig tilhøre kraftbransjens ekkokammer. Et ekkokammer som forleder folk til å tru at det er behov for meir fornybar kraft i Norge. Og at vindkraft er en del av løsninga.

Handegård veit å fortelle at Norge allerede har meir enn nok energi. I alle fall trenger vi ikke å bygge ut vindkraft.

I hans verden er det ikke behov for å erstatte fossil energi med fornybar energi. Det er samme budskap som foreninga av klimafornektere prediker. Men det er et budskap som knapt noe demokratisk land bekjenner seg til. Og som ingen ansvarlige myndigheter styrer etter.

Aleine behovet for å erstatte fossil energi med fornybar energi skaper behov for å bygge ut vindkraft i Norge. Sjøl om vi slutter å eksportere strøm til andre land, lar være å bygge ut ny industri og stopper videre elektrifisering av olje- og gassplattformene, vil vi trenge meir kraft.

I sin langsiktige kraftmarkedsanalyse fra 2021 anslo NVE at kraftforbruket i Europa ville øke med 643 TWh fram til 2040. Elektrifisering av transportsektoren vil være største bidragsyter med en vekst på over 300 TWh.

For Norge antar NVE at kraftforbruket i samme periode vil øke med 36 TWh. Forbruksveksten vil i perioden bli dobbelt så høg som i de 20 foregående åra. Dette gjelder for det såkalte basisalternativet. I praksis kan økning bli vesentlig høyere.

For å dekke det økte kraftbehovet må det bygges ut meir kraft. Og da kommer vi ikke utenom å bygge ut vindkraft. Såvel i Norge som i andre land hvor det ligger til rette for dette.

Vindkraftutbygging på land ligger det særlig godt til rette for i Norge. Ikke minst gjelder det i vår egen landsdel. Da plikter vi å bygge ut slik vindkraft. Ikke bare for å dekke det økte kraftbehovet i vårt land. men også for å bidra med rein kraft til andre land. for klimakrisa kjenner ingen landegrenser. Også vi rammes om ikke forbruket av fossil energi blir redusert og erstatta med fornybar energi.

Vindkraftutbygging på land ødelegger ikke naturen. Slik utbygging er heller ingen trussel mot andre naturbaserte næringer.

At vindkraft også er blitt lønnsomt, er heller ingen ulempe. At det skal være verre å tjene penger på å produsere rein kraft ut av vind enn anna næringsvirksomhet, går i alle fall over min forstand.