Disse private anleggene holdt for lav standard og renset ikke avløpsvannet for kjemiske stoffer som vaskemidler eller bakterier. Slik er det flere steder i distriktet, men fordi stranda er et populært turmål vedtok kommunestyret at det skulle bygges et tett avløpssystem for alle boligene i området.

Vi startet arbeidet i Grøtfjorden høsten 2021, og nå er det nye avløpsanlegget ferdig.

Det betyr at alt avløpsvann nå pumpes i en tett sjøledning 550 meter ut i fjorden hvor det slippes ut på 40 meters dyp. Nå som avløpsanlegget er ferdig, går det ikke lenger noe avløpsvann på overflaten i området, og både sjenerende lukt og urent vann er borte fra stranda.

Dermed er stranda renere enn den har vært på lenge.

Det gjenstår fortsatt noe jobb med å sette i stand overflaten etter alt gravearbeidet, men dette vil i liten grad merkes for besøkende. Innen utgangen av juli, vil alt være ferdig.

I 2020 etablerte kommunen et frilufttoalett ved stranda. Dette er også koblet på det nye avløpsanlegget. Kommunen har også oppdatert vannverket i forbindelse med etableringen av friluftstoalettet, og koblet dette til. Det betyr at besøkende kan hente seg trygt drikkevann i springen, både der og ved bygdelagets hus på stranda.