Den nye antirasismen kobler enkelte etnisiteter til ulemper og lys hud til bestemte negative kvaliteter. Man har eller kan mangle hvite privilegier, heter det. Flere norske politikere har kastet seg på ballen.

I en nettdebatt skrev en kvinne typisk: «De kjærringene er et skoleeksempel på både white priviledge og white fragility» (sic). Ja, visst, er jeg så hvit at jeg trenger solfaktor 70 når det er overskyet! Men jeg har også samiske foreldre – som er like hvite. Jeg smilte litt over denne tanken om at mennesker med en genetisk disposisjon kommer med noe felles kvaliteter, som privilegier og sårbarhet, og absurditeten i at norske samer i kraft av sine lave melaninnivåer, skal være bærere av hvit overlegenhetsideologi. Og har mine hvite foreldre noe til felles med en spanjol i Madrid eller en jøde i Tel Aviv?

Jeg forteller vedkommende at jeg selv er same, og for å bruke sjargongen som kommer med denne ideologien, såkalt bipoc. Dette er et akronym for black, indigenous, people of color.

Den nye opplysningen, får henne til å snu. Da sier hun at jeg har jeg færre privilegier enn henne.

Selv tenker jeg at en som skriver «priviledge» har dårlige staveprivilegier, noe som er verre.

Raseteori, en tankesjablong

Ideen er forankret i såkalt kritisk raseteori , hvithetsstudier og identitetspolitikk som springer ut fra enkelte akademiske miljøer i USA. Man mener hvite har særskilte privilegier som er ufortjente, og motsatt at svarte mangler sådanne. Ideene er kritisert. For eksempel kan ulikheter skyldes klasse. Kartet stemmer ikke med terrenget heller. Enkelte asiatiske grupper i USA gjør det betydelig bedre i utdanning og arbeid enn de som regnes som «hvitere». Teorien er en tankesjablong som kan plukkes fra hverandre som et Duplo-sett.

Oversatt til norske forhold, gir ikke ideene mening. Samer er urfolk, og de er og hvite, og er krevende å skille utseendemessig fra majoritetsbefolkningen. Det finnes både fattige og veldig rike samer. Vi har samme tilgang til goder som utdanning, bolig og arbeid som majoritetsbefolkningen. Å hevde at det er uheldig å være same, er imidlertid dypt rasistisk. Man blir låst til en skjebne.

Samehets

Det er fint at vi er bevisste på rasisme. Fornorskingspolitikken overfor samer har gjort sitt til at noen fortsatt skvetter ved å høre ord «lapp», det kjennes som en sår. En gang var det slik at det alt som sprang ut fra det samiske var latterlig, skittent eller tåpelig. Samerasismen lever fortsatt, men ikke slik antirasistene tror. Den finnes i enklaver i Nord-Norge, der samer er i mindretall, viser forskningen fra UiT Norges arktiske universitet. Den kommer til uttrykk gjennom vonde ord, ofte i saker der reindrifta kolliderer med andre interesser. Man kan og få ukvemsord når man går med kofte.

Men utenfor de nordnorske områdene, mangler folk kunnskap i å se forskjell på nordmenn og samer og de kjenner ikke igjen samiske markører som for eksempel navnekombinasjoner, som i mitt eget (finnmarkingers kulturelle kompetanse, gjør at de i motsetning til Oslo-folk, gjenkjenner den samiske navnekombinasjonen min). En annen antirasist forteller meg at samer blir forfulgt. Hvordan?

– De er temmelig mørke og ser asiatiske ut, sier hun og demonstrerer en oppsiktsvekkende ukunne om Norges urbefolkning.

Rasesjargong i akademia

Jeg har så langt i mitt liv aldri snakket om det samiske, for hvorfor skulle jeg det? Jeg fører et helt vanlig liv, uten større eller mindre ulemper enn andre. Det har vært viktig for meg at blod, hud og utforming av øyefold aldri er et poeng eller et kort å spille ut. De faktorene kommer ikke med kvaliteter og eller holdninger. Jeg kan ha mer til felles med en journalist i Uganda enn jeg har med en kven i Troms. Men nå som noen politiske lag har importert en amerikansk rasesjargong som materialiserer seg i politikk og bevilgninger, er det nødvendig å snakke om at det grunnleggende, nemlig at å snakke om rase, farge og kvaliteter ikke gir mening. Nylig fikk Høgskolen Innlandet midler til å forske på hvithet og rase. Det er grusomt, og det er galt. Og jeg er ikke født med færre «privilegier» fordi jeg er samisk.