Ukraina er ikke med i Nato, men vi har et moralsk ansvar for å støtte med det vi kan uten å utløse en større krig og uten av må frykte Putins røde linjer. Den vestlige verden må trekke sine egne røde linje og sette premisser. Russlands tyrann kan ikke få slippe unna med en slik uprovosert, brutale krigsforbrytelser. Hva slags presedens ville det skape? Og hvem kan si at han ville stoppe der? Hvem sa “aldri mer” ?

De som enda tror på en forhandlingsløsning med Putin er direkte kunnskapsløse og naive.

President Volodymyr Zelenskiy var helt konkret om hvilke våpen han selv ba om i talen sin til det norske Storting. Enten bør vi gi dem våpnene, eller penger som gjør at de kan skaffe disse selv. Den ukrainske presidenten ba konkret om panservernmissiler, det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS og Harpoon-raketter som kan brukes mot krigsskip og sjømål.

– Jeg er rystet over rapporter om ufattelige grusomheter i ukrainske områder som Russland trekker seg ut av, sier Huitfeldt i en skriftlig uttalelse til VG mandag.

Vi ønsker å sitere ukrainske myndigheter: “det er ikke tid for ord, det er tid for handling”.

Vi vil her fokusere på det moralske ansvar vi har for våre medmennesker. Den norske regjeringen har hittil bidratt med to milliarder til humanitær bistand. Det er meget bra og Ukraina trenger mer.

Vi har opplevd flere folkemord i historien og vi er i ferd med å kun være observere til det neste ? Etter krigsforbrytelsene som er dokumentert både av av media og av satellittfoto fra USA bør det nå handles kraftig fra vesten. Vi har et moralsk ansvar som ikke er nedfelt i noen NATO-avtale, men helt andre steder. Den eneste løsningen er å gi regime i Russland et militært og økonomisk nederlag.

President Volodymyr Zelenskiy sa i en tale: Fred i ditt land avhenger ikke lenger bare av deg og ditt folk. Det avhenger av de ved siden av deg, på de som er sterke. Sterk betyr ikke stor. Sterk er modig og klar til å kjempe for livet til sine borgere og verdensborgere. For menneskerettigheter, for frihet, for retten til å leve anstendig og til å dø når din tid kommer, ikke når det er ønsket av noen andre, av din neste. I dag forsvarer det ukrainske folket ikke bare Ukraina. Vi kjemper for verdiene til Europa og verden, og ofrer livene våre i fremtidens navn.

Argumentet mot en flyforbudssone kommer ned til argumentet om at Russlands atomvåpen gjør dette for farlig å gjennomføre ? Sagt med rene ord vil det bety at Putin kan gjøre alt han vil: Det står at hvis han vil holde en militærparade hvor som helst i verden, tør vi ikke blande oss?

Selvfølgelig sier vi ikke det: Vi sier at vi vil forsvare ethvert NATO-medlems territorium. Men er det forsvarlig å trekke denne linjen? Hvis det virkelig er her vi trekker grensen – og gir Russland en uhindret tilgang overalt ellers – så må vi endre vårt løfte/skryt om «aldri igjen» til «aldri igjen … i NATO».

Hvorfor er risikoen ved å forsvare seg mot Russland verdt å ta for NATO, men ikke for andre?

Ja, mange NATO-land er demokratier, men det er mange ikke-NATO-land også – og Ukraina kan sikkert stable sin demokratiske legitimasjon opp mot Ungarn, Tyrkia og sannsynligvis flere andre NATO-medlemmer.

Og hvis vi tenker på NATO som en slags forsikring man ikke kan tegne midt i en krise, har Ukraina i årevis forsøkt å melde seg inn. Ukraina har absolutt vist langt mer interesse for NATO enn flere andre land som nylig blir nevnt. Hvis det å ekskludere et land fra NATO betyr å utsette dem for massive krigsforbrytelser fra et mektig tyranni, trenger vi langt bedre grunner for å ekskludere Ukraina enn det som er blitt uttalt.

Nye bevis på hvordan sivilbefolkningen blir massakrert og lider gjør det desto viktigere å frigjøre russisk-kontrollerte områder. De antatte røde linjene er ikke så tydelige som det noen ganger antydes. NATO har virkelig skutt mot russiske soldater: De kjempet mot - og slo dem hardt - i Syria. Vi har flere lignende hendelser - der og andre steder - skjedde sannsynligvis og ble holdt utenfor overskriftene. Vi tok disse risikoene av langt mindre overbevisende grunner.

Vi støtter forslaget om at Norge bør bidra med én milliard kroner i våpenhjelp til Ukraina fra Venstre-leder Guri Melby, og viser til anklagene om krigsforbrytelser begått av russiske styrker. Og vi vil legge til at da står Ukraina fritt å kjøpe de våpen de måtte ha behov for, også fra Norge.

Likevel, et land som bare vil stå opp for menneskehetens kjerneprinsipper når det absolutt ikke står overfor noen risiko ved å gjøre det, er ikke mye av en "stor makt".

Og det er absolutt ikke en som har rett til å si "aldri igjen."