«Kritisk mangel på arbeidskraft: - Det er en «skummel» situasjon»

… uttalte fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark. Publisert i Nordlys.no tirsdag 03.05.2022.

Videre uttalte hun, ifølge avisa: «– Når arbeidsgiverne sliter med å finne folk de kan ansette, får vi i praksis en brems i verdiskapningen. Det er selvsagt ikke heldig…»

Jeg stiller meg noe undrende til det – til NAVs tall om antall ledige og antall jobber – og arbeidsgivernes «slit med å finne folk».

Jeg er kontorutdannet, har lang erfaring fra regnskapsbransjen (noen år siden riktignok) og lang erfaring fra administrative oppgaver i statlig sektor, påtalemyndigheten.

Av personlige årsaker ønsker jeg å flytte til/bosette meg i Tromsø, og har siden november 2021 søkt på mange ledige administrative stillinger som jeg finner interessante og meningsfylte, og som jeg selv mener og er overbevist om at jeg kan håndtere og også være en bidragsyter og ressurs for virksomheten.

Foreløpig har jeg ikke nådd frem – og dermed heller ikke fått jobb. Jeg har forhørt meg med bekjente for å få «vurdert» min søknad og min bakgrunn og min «verdi» for en potensiell arbeidsgiver, for jeg skjønner ikke helt hvor det er jeg «faller ut» av listen.

Etter hvert har jeg vel kommet frem til at de ledige stillingene nok først og fremst ønskes besatt av helt unge «formbare» personer, unge voksne med lang utdanning, eller helst interne søkere (i store bedrifter med flere avdelinger). Med denne konklusjonen kan jeg til dels skjønne NAVs tall og at arbeidsgiverne sliter.

Det betyr i praksis at erfaring, omstillingsvilje, arbeidsmoral og selvstendighet ikke er det arbeidsmarkedet er interessert i, og det er helt akseptabelt. Men da bør det jo ikke overraske at tallene fra NAV ser ut som de gjør, og arbeidsmarkedet bør heller ikke være overrasket over at de sliter med å få tak i folk. Hvis «verden eller verdiskapningen skal gå videre» må vi vel alle tørre å satse litt og tenke utenfor den berømte «boksen».

Lykke til, til oss alle.