En omdiskutert - og virkelighetsfjern - statistikk kan gi Troms fylke 116 millioner kroner mindre å rutte med, når storfylket skal deles i to fra 1.januar, skriver iTromsø.

Statistikken det er snakk om, er den merkelige leken man bedriver i SSB, der man regner innbyggertall i tettsteder, og ikke byer.

I sin offisielle statistikk har SSB redusert innbyggertallet i Tromsø med over 30.000 personer fordi to sund med bro over skiller Tromsøya fra sentrale bydeler. Dermed regnes Tromsdalen og Kvaløysletta som egne tettsteder, ikke en del av Tromsø.

Denne meningsløse statistikken får nå store konsekvenser for samfunnsutviklingen både i Troms fylke og Tromsø kommune.

Et ekspertutvalg oppnevnt av regjeringen har gjennomgått inntektssystemet for fylkeskommunene, og legger SSB-tallene til grunn for sine inntektsberegninger til Troms.

Særlig får det konsekvenser for støtten til kollektivtransport i Tromsø.

Hovedmodellen til ekspertutvalget inneholder en såkalt “trengselsfaktor” en subjektiv vurdering av innbyggertetthet i større byområder.

Den modellen gir ikke uttelling for kollektiv-støtten for Tromsø, når det er SSBs tettstedsdefinisjon som legges til grunn. Dette er et soleklart eksempel på hvordan feilaktig statistikk slår feil ut i bevilgninger, slik Nordlys har advart mot både i leder og kommentarartikler tidligere i år.

I beregningen til ekspertutvalget brukes SSB sin definisjon av tettsted i stedet for byområder. Det medfører at drift av kollektivtilbudet i Tromsø, Nord-Norges klart største by med nærmere 80.000 innbyggere og Norges ledende bussby, havner i kategorien for kollektivtrafikk i spredtbygde strøk.

Det er både absurd og uakseptabelt. Fylkesrådet har allerede tatt opp saken med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik og bedt om at det brukes skjønn og sunt folkevett. Nå er det innkalt til et ekstraordinært fylkesting om saken.

SSB-direktør Geir Axelsen har innrømmet at den nåværende metoden SSB bruker for å fastslå byenes størrelse, kanskje ikke er den beste.

Dette mangler legitimitet i Tromsø og svekker tilliten til SSB. Men saken viser hvilken enorm makt byråkrater har når de leker seg med modeller og statistikk på skrivebordene sine.

Vi forventer nå at SSB er sitt ansvar bevisst. De må ta saken på alvor etter å ha presentert en gavepakke til krefter som vil bremse samfunnsutvikling i nord, og omfordele midler til de folkerike områdene i sør.