Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiet er under angrep - også i Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I USA så vi nylig at demokratiet angripes ved at demonstranter stormet kongressbygningen. Målet med angrepet synes å være at noen ønsker et annet resultat av presidentvalget enn det som opptellingen av stemmer har resultert i.

I Norge skjer angrepet på demokratiet på en annen måte.

Sykehusene i Kristiansund og Molde er vedtatt skal slås sammen til ett felles sykehus på Hjelset, øst for Molde. Stortinget har bestemt at inntil nytt sykehus er bygget, skal fødeavdelingen i Kristiansund bestå. “Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017-2018) og sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil det nye sykehuset på Hjelset er i drift.”

Helse Møre og Romsdal har nå bestemt at stengningen av fødeavdelingen i Kristiansund skal skje fra 08. februar i år, og alle fødende deretter henvises til Molde sykehus. Byggingen av det nye sykehuset på Hjelset er knapt kommet i gang og er planlagt å tidligst kunne ta imot første pasient 01.01.2024.

Hvordan kan dette skje mot Stortingets utvetydige vedtak? Stortinget har altså vedtatt at regjeringen skal “sørge for” at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil nytt sykehus er ferdig.

Da Høgskolen på Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag ble fusjonert med Universitetet i Nordland i 2016, ble Nord Universitet etablert.

I fusjonsavtalen ble slått fast at: “Det fusjonerte universitetet skal sikre bærekraft i et fremtidsperspektiv både for virksomheten på Helgeland og for universitetet som helhet.”

Om samfunnsoppdraget het det bl.a. at: “Nåværende studiesteder skal styrkes og bli mer betydningsfulle i deres regioner.”

Og om grunnleggende forutsetninger for fusjonen heter det: “Det fusjonerte universitetet skal bygges opp rundt eksisterende organisatoriske strukturer og infrastruktur for høyere utdanning i Nordland. Den fusjonerte institusjonen skal planlegges som et flercampusuniversitet, hvor dagens studiesteder videreføres som del av det fusjonerte universitetet.”

Fusjonen kom som direkte initiativ fra Kunnskapsdepartementet og betydningen av regional tilknytning ble kommentert av daværende statssekretær Bjørn Haugstad i innlegg i Rana Blad den 21.01.2015:

“Jeg registrerer frykten for at mindre høgskoler skal miste den viktige rollen de har i sine regioner. Men vårt mål er det motsatte: Vi ønsker ikke å legge ned studiesteder, men å styrke dem slik at de kan bli sterkere og mer betydningsfulle i regionen”.

På tross av disse klare overordnede direktiver ble altså Høgskolen på Nesna nedlagt av styret i Nord Universitet.

Er det sammenheng mellom de foran nevnte begivenheter?

Sammenhengen er at demokratiet er under angrep.

I USA er demokratiet under angrep i form av direkte opptøyer. I Norge er demokratiet under angrep ved at regjeringen oppretter egne styrer for virksomheter. Derved flyttes ansvaret fra demokratisk valgte organer til oppnevnte styrer uten folkevalgt styring.

Hvis i tillegg pengesekken fra de bevilgende myndigheter strammes tilstrekkelig inn, kan beslutningsmulighetene for de valgte styrer påvirkes betydelig, samtidig som regjeringen kan toe sine hender. “Det er ikke vårt ansvar, styret bestemmer”.

Senterpartiet vil at de viktigste funksjoner i samfunnet skal styres og forvaltes av demokratisk valgte organer og vil løfte fram folkestyret som en viktig premiss for at demokratiet skal videreutvikles.

Det innebærer at ansvar for samfunnskritiske funksjoner ikke skal delegeres uten overordnet kontroll. Vi er sterk motstander av at demokratisk valgte organer på denne måten skal kunne dekke seg bak påstanden om at “andre har ansvaret”.

Bare slik vil det rotfestede norske demokratiet overleve.

Hvis det folkevalgte demokratiet hadde fått styre, ville fødeavdelingen i Kristiansund ikke blitt nedlagt før det nye sykehuset var ferdig og Høgskolen på Nesna ville ikke blitt nedlagt.

Hvis valgresultatet i USA hadde blitt akseptert av alle, hadde sannsynligvis heller ikke kongressbygningen blitt stormet.

Det som er det fine med demokratiet er at hvis rammene rundt det blir respektert, så fungerer det.

Vi må verne om demokratiet og la de folkevalgte ta de viktigste beslutningene for fellesskapet.

Fødeavdelingen i Kristiansund må holdes i drift til det nye sykehuset er ferdig. Aktiviteten i Høgskolen på Nesna må gjenopprettes.

Kommentarer til denne saken