Barnas dag – hver dag hele året

Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det kan være langt mellom ord og handling. Mellom de viktige ordene i barnekonvensjonen, og hverdagen til barn og unge i Tromsø. Barnekonvensjonen legger sterke føringer for hvordan vi kan sikre at alle barn har det bra, men det er opp til oss hvordan vi forholder oss til disse føringene, og gir barn viktige rettigheter i vår lille storby Tromsø.

En aktiv og meningsfull fritid utvikler mennesker. For barn og unge er fritidsarenaen ofte stedet hvor du får venner og blir en del av et fellesskap. Du utvikler også kulturell tilhørighet og identitet gjennom deltakelse. Dette er noe absolutt alle barn bør få muligheten til. Betydningen og verdien av gode oppvekstvillkår for barn er viktigere og større enn vi noen gang vil kunne klare å sette både ord og tall på.

Fredag 20. november feirer vi barnekonvensjonens bursdag. FNs Barnekonvensjon er barnas egen grunnlov som skal passe på at alle barn, uansett hvem de er, eller hvor de kommer fra, har det de trenger for å ha det bra. Artikkel 31 i Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek, hvile og fritid. Denne retten er uavhengig av deres foreldre eller verges bakgrunn, samlivsform eller yrkesliv. Og siden Norge har gjort Barnekonvensjonen til norsk lov, plikter vi å følge den opp. I Norge, og spesielt her i Tromsø, føler vi oss både privilegerte og heldige som har mulighet til å gjøre en innsats for å sikre nettopp dette. Vårt felles samfunnsansvar er nettopp å sikre at alle barn får mulighet til å delta i aktiviteter innen idrett, musikk, dans, teater eller en annen ønsket fritidsaktivitet. Det må følge handling med de viktige ordene i barnekonvensjonen. Og handling krever bevisstgjørelse.

Klokka 10.00 på fredag setter over 1000 elever i lag med sine lærere på 20 barneskoler seg ned for å se Barnas Digitale Dag. Dette er en sending vi har produsert opp som er ment å opplyse, underholde, engasjere og ikke minst, bevisstgjøre. Her snakkes det om barns rettigheter, hvordan det er å være barn i Tromsø i dag, og det store og varierte aktivitetstilbudet vi har i kommunen vår som vi er så stolte over. Denne sendingen er en hyllest, men også en formaning. En hyllest til kommunen vår, til engasjementet som finnes her, til fellesskapet, til de frivillige, men aller mest til barnekonvensjonen. Og en formaning om å ikke nedprioritere det vi er så gode på, det vi er så stolte av, og det som er så utrolig viktig for å forme en inkluderende og aktiv neste generasjon. Nemlig aktivitetstilbudet for barn i kommunen.

Ekstra artig er det også at samme dag klokka 12.00 lanserer Tromsø Idrettsråd aktivitetsguiden.no. Dette er den digitale utgaven av aktivitetsguide som ble skapt i Tromsø i 2014. Aktivitetsguiden.no er et nettsted for å fremme kunnskap og økt forståelse for deltagelse i norsk idrett. Idretten er Norges største fritidsarena for barn. Det eksisterer dessverre både kulturelle og økonomiske barrierer for deltagelse i idrett. Det er dette aktivitetsguiden.no er ment å være et bidrag for å motvirke. Helt i tråd med barns rett til en fritidsaktivitet.

Fredag tillater vi oss å feire. Men resten av året jobbes det. Vi, og mange andre med oss, jobber hver dag hele året for å sikre likeverdige muligheter til å delta på en aktiv og meningsfull fritidsaktivitet for alle barn i Tromsø.

Barnas Digitale Dag er åpen for alle, og det er også mulig å se den i ettertid. Gå inn på Tromsø kommune sine hjemmesider, eller Barnas Dag Tromsø på Facebook, for å få tilgang til sendingen.


Send innlegg «

Delta med dine meninger om samfunn, næringsliv, politikk og kultur i nord!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken