Gå til sidens hovedinnhold

De unge er bekymret

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

– Det er tydelig at det skjer noe med de unge, som det er all grunn til å ta på alvor, sier professor emeritus Ottar Hellevik ved Universitetet i Oslo til NRK.

Ottar Hellevik har analysert dataene i undersøkelsen fra Norsk Monitor om livskvalitet, lykke og opplevd tilfredshet med livet.

Han sier til NRK at nedgangen i lykkefølelse blant de unge er dramatisk:

Tallene viser at lykkenivået til ungdommer og unge voksne har falt markert de siste årene. Personer mellom 25 og 39 år har hatt en nedgang på 14 prosentpoeng i lykkefølelse og livskvalitet fra 2009 til 2019.

I gruppen 15 til 24 år er fallet på 11 prosentpoeng. Til sammenligning har lykkefølelsen for gruppen over 60 år bare falt med 1 poeng.

Både unge menn og kvinner er mindre lykkelige.

Ifølge undersøkelsen er det bekymring for fremtiden som bidrar mest til nedgangen i lykkefølelse og tilfredshet. Klimaendringer bidrar til dette. Men den viktigste forklaringen på fallet i lykkefølelse er at de unge voksne oppgir å være bekymret for jobb og økonomi.

Prestasjonspress, manglende muligheter for utvikling og sterk konkurranse på arbeidsmarkedet er noen av bekymringene. Boligmarkedet er også kilde til stress. Sosiale medier er en kilde til uro - særlig fordi de forbindes med en negativ prestasjonskultur og kroppspress.

Selv om dette er en negativ trend for de unge, forteller undersøkelsen oss noe om hva de trenger og vil ha.

For mens ungdommen sitter i de tusen hjem og er stresset og bekymret for fremtiden, sliter mulighetenes landsdel med rekruttering.

Utsiktene til den videre økonomiske aktiviteten i Nord-Norge er god, skriver prorektor ved UiT K. Tveiterås i et innlegg i Nordnorsk debatt, der hun går gjennom funnene i Konjunkturbarometeret for Nord-Norge.

Hun påpeker noe som bør være innlysende: vi har noe å gå på i å fremstille arbeidsmarkedet vår som en mulighet til å utvikle seg gjennom hele livet.

Tveiterås maner til større samarbeid mellom store og små aktører i landsdelen for å bygge et nyskapende arbeidsliv.

Da er det også lurt å merke seg at de unge åpenbart også trenger gode liv utenfor arbeidsplassen, og færre bekymringer for fremtiden.

De trenger jobbtrygghet, en mulighet å komme seg på boligmarkedet og til å utvikle egen karriere.

Samtidig er de slitne av det stadige fokuset på prestasjon og konkurranse. Og trenger et pusterom. Det har vi mye av i Nord-Norge.

Kloke hoder som ønsker å rekruttere og beholde dyktig og ung arbeidskraft til landsdelen bør lese lykkeundersøkelsen og notere.

Kommentarer til denne saken