Du har kanskje sett oss enkelte julebordhelger der vi vandrer rundt, kjører i gågata eller andre steder i sentrum nattestid? Noen vet hvem vi er og hva vi bedriver, mens andre er mer usikre. Jeg skal forsøke å gi en kort innføring omkring Norsk Folkehjelp som organisasjon, samt hva vi gjør på byen.

Hvem er vi?

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon. Tjenestene baserer seg, i all hovedsak, på medlemmenes frivillighet. Lokallagene rundt om i landet velger selv hvilke områder de ønsker å fokusere på. Her i Tromsø vektlegges førstehjelp- og redningstjeneste. Vaktene på byen, når vi er ute nattestid i og rundt sentrum, kan tenkes å inngå i en form for førstehjelpstjeneste.

Hva gjør vi på byen?

Vi bedriver, i hovedsak, ulik grad av førstehjelp på disse vaktene. Opplegget baserer seg på frivillighet. Dersom vi ser situasjoner der folk kan trenge bistand, er vi på pletten.

I tillegg samarbeider vi med politiet og AMK ved bruk av radioterminaler. Det betyr at de kan gi oss oppdrag, noe som kan avlaste deres patruljer og mannskap og slik at de kan prioritere mer kritiske oppdrag.

I samarbeidet med AMK, benytter vi i tillegg LOCUS. Det er et slags nettbrett hvor AMK kan se vår posisjon og hvor de kan sende oss oppdrag.

Denne julebordsesongen (2022) har vi hatt rundt 50 oppdrag fordelt på flere helger. Disse inkluderer egne observasjoner, observasjoner gjort av folk på byen og som har hintet til oss, oppdrag fra politiet og AMK. Minimum ett av disse oppdragene var sannsynligvis direkte livreddende.

Hvordan fungerer det?

For å være med på vaktene, må mannskapene ha bestått Norsk Folkehjelps mannskapskurs i førstehjelp på 30t. Vi har i tillegg mannskap som har tatt akutthjelper-kurset og/eller er kurset i avansert førstehjelp (AFØR). AFØR er det mest faglige, dyptgående, frivillige førstehjelpskurset her til lands.

De med avansert førstehjelp kan i tillegg bemanne vår beredskapsambulanse – den tas ut dersom AMK ønsker det. Hver vakt har en vaktleder med det overordnede ansvaret.

Egensikkerhet

På disse vaktene har vi et stort fokus på egensikkerhet, og vi går aldri inn i situasjoner der folk eksempelvis slåss. Vi har uansett ingen myndighet til å stoppe slikt med makt. Det vi gjør er å holde avstand, gi en lyd til politiet over sambandet og så kommer de og tar seg av det.

Om politiet ikke har anledning der og da, noe jeg har til gode å oppleve, må vi bare vente til kamphanene har roet seg. Deretter kan vi bidra med å plastre de sammen. Det kan nevnes at uniformen vanligvis har en forebyggende effekt – folk roer seg. Vårt hovedfokus er altså ulik grad av førstehjelp, og vi kan anses som ekstra øyne både for politiet og AMK.

Hvorfor har vi disse vaktene?

Mange har spurt hvorfor, når vi verken får betalt eller andre «goder». For å avklare det: Om vi tenker gevinst som organisasjon og mannskap, er det først og fremst utrolig meningsfylt og givende å være med på. Folk er vanligvis utrolig takknemlig når de får hjelp eller bare en liten samtale.

Praksisen er i tråd med Norsk Folkehjelps kjerneverdi: Solidaritet i praksis. En liten bonus er at folks godord ofte sitter løst, samt at både politiet og AMK verdsetter vår innsats. Det skader ikke på ryktet til Norsk Folkehjelp. Snarere tvert imot, det er god reklame. I tillegg blir vi synlige for byens borgere – folk får et visst bekjentskap til oss og det vi står for, samt økt trygghet omkring det vi gjør og kan.

Videre får vi som mannskap verdifull førstehjelpserfaring, økt samhold, forbedret samarbeid med nødetatene, inkludert nye mannskap i laget, relasjonsbygging, vedlikeholdt og forbedret vår kunnskap og kompetanse samt helt unik aktivitet i laget. Hvorfor er alt det nevnte viktig? Ikke bare bidrar vi til beredskapen i Tromsø by, men som en del av den norske redningstjenesten, altså Norsk Folkehjelp, blir vi som redningsmannskap mer forberedt på det som kan møte oss. Som frivillige har vi alle ulik bakgrunn og grunnlag til å håndtere det vi kommer ut for, om det er under førstehjelpstjeneste eller søk- og redningsoppdrag. Da kommer all øvelse og erfaringer godt med.

Vaktene kan altså ha en forebyggende og kompetansehevende effekt på flere plan – vi blir drillet på reell førstehjelp, vi lærer oss selv å kjenne og hvordan vi reagerer i utfordrende situasjoner. Det kan tenkes å ha positiv innvirkning på oss som frivillige redningsmannskap og vårt langsiktige bidrag til lagets førstehjelp- og redningstjeneste. Og skulle det være et behov, har Norsk Folkehjelp som organisasjon et system for oppfølging av mannskap etter ulike vakter, oppdrag o.l. Det kan nevnes at mannskapene på byen er i beredskap og klar til å rykke ut ved evt. søk- og redningsoppdrag, noe som betyr kort responstid.

Avslutningsvis vil jeg nevne at det alltid er rom for flere frivillige. Om dette er noe du kunne tenkt deg – å bidra for ditt lokalsamfunn eller få en meningsfull hobby – ta kontakt med ditt lokallag. Da vil du få all den info du trenger.

Med det vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle et godt nytt år.

Vennlig hilsen alle oss i Norsk Folkehjelp Tromsø v/Michael Nilsen