Et nytt sjokk!

På nytt har kommunens administrasjon klart å få kommunens politikere med på en hestehandel om lokalisering av skytebane i Tromsø kommune. Hvem bestemmer egentlig i denne kommunen?

Trenger vi egentlig politikere når kommunens administrasjon – her ved kommunedirektør Stig Tore Johnsen, så glatt overkjører et vedtak fra juni 2019 og har bestemt seg for at skytebanen likevel skal legges til Kjoselvdalen? Han overkjører til og med anbefalinger fra sin egen kommuneoverlege, og regelrett også overkjører med dette et flertall av de politiske partier som i 2019 kom frem til følgende etter en 5 års prosess med utredninger:

«Vi legger ikke den skytebanen til Kjoselvdalen. Det er for nær befolkning, og det blir bare å flytte fra et konfliktområde til et annet.»

Vedtaket ble videre begrunnet med at en eventuell skytebane i Kjoselvdalen ville ha store begrensninger og dermed ikke være en fremtidsrettet løsning. Politikerne avviste derfor administrasjonens forslag om å bygge ut skytebanen i Kjoselvdalen. Fylkesmannen hadde lagt ned veldig store begrensninger på skytetid der, og i tillegg var det ikke rom for å ekspandere.

Politikerne syntes også at det å flytte skytingen til et bo- og turområde ikke var en god løsning.

Også kommuneoverlegens innspill ble vektlagt i vurderingen og folkehelseperspektivet ble derfor viktig i vurderingen fordi det etter kommuneoverlegens uttalelser kunne medføre helseskade å ha denne typen støy så nært på seg, både i styrke og opplevd støy. Da spesielt i disse tidspunktene på døgnet hvor det ville skytes på ettermiddager og helger hvor innbyggerne tilbringer mye tid ute, har vinduer åpne o.l. Det ble av politikerne konkludert med at det var bedre å vente litt for å få en god utredning for å få på plass en fremtidsrettet skytebane som vil vare i lang tid fremover. Man ønsket å få til den beste løsningen for skytterne i byen, og at kommunen kom til å få en skytebane de neste 50 år uten at det ville skape problem og konflikter med befolkningen.

Hva har da forandret seg siden 2019, og hvorfor bruke enda mer av skattebetalernes penger på Kjoselvdalen?

En visst nok vektig grunn er at det dessverre har brutt ut krig i Ukraina, og Heimevernet (HV) ønsker ikke å kjøre til Simavika, ca 35 min. fra byen, av beredskapsårsaker.

Simavika var et reelt alternativ som flere partier kunne gå inn for, hvor kommunen eier areal for en skytebane, og hvor alle skyttergrenene kunne få plass og bli samlet. Etter HVs syn vil ikke Simavika løse noen av Heimevernets behov og er ikke aktuell på grunn av lang avstand - ca 1 time fra Gamle Grøtsund Fort til Simavika, og sårbar veiakse da de kan bli avskjært fordi det er bru, smale og dårlige veier, samt tunnel på strekningen. Kjoselvdalen er svært interessant for HV fordi det er på fastlandet og med kort vei - 15 km fra sentrum og kort vei til Grøtsund. Sentralt med andre ord. Kjoselvdalen er innenfor bysonen.

Den urolige tilstanden i Europa brukes nå av kommunen og skytterne for alt den kan utnyttes for. For å få gjennomslag for en skytebane i Kjoselvdalen. HV har treningsmuligheter på fastlandet. De må bare kjøre litt lenger enn 15 km inn på fastlandet for å trene, og der er det heller ingen som får helseskader av deres aktiviteter.

Dette er rett og slett en uansvarlig, uprofesjonell, hensynsløs og totalt ulogisk panikkhandling. Vi må ha såpass tro på Forsvaret at dersom dette hadde vært en reell samfunns- og beredskapskritisk situasjon, hadde de tatt ansvar og fått skytetreningsmuligheter for HV på plass. Dette er ikke realiteten.

Uansett vil en slik skytebane ta flere år før den kan ferdigstilles, og situasjonen i dagens Europa er av den grunn ikke noe argument for en slik hasteavgjørelse.

Tromsø Jeger og Fiskeforening (TJFF) har i forbindelse med den gjensidige informasjonsutveksling og orientering om status i saken i januar 2022 i møte med kommunen, informert om at de vil gå for Simavika fordi det er nært nok byen og vil dekke deres behov. Om Kjoselvdalen sier de at den eksisterende reguleringsplan (som ble avvist) var noe begrensende, og at det var noen arealutfordringer i tillegg til at et moderne skytebaneanlegg må kunne løse støyutfordringene.

Jeg ser av leder i TJFF Øyvind Hilmarsens innlegg den 21.10. at TJFF gleder seg over «vedtaket» fra kommunens administrasjon. Han vet samtidig at støyutfordringene i Kjoselvdalen blir vanskelige å løse, men likevel lovpriser han å overføre konflikten fra Tromsdalen til Kjoselvdalen. Han fokuserer selvfølgelig på viktigheten av jakt og trening i forbindelse med denne fritidsaktiviteten. Fordi det er det det er. En fritidsaktivitet. Samme gjelder skytterlag. Denne aktiviteten medfører skyting store deler av dagene i uken, og det legges opp til mange helger i løpet av den lyseste årstiden, - en årstid hvor folk skal nyte utelivet i hager og på turstier i Tønsvikdalen. Det kan man ikke når man har en skytebane på en høyde ca 600 meter fra huset eller ca 1000 meter fra turstien, og det skytes med grovkalibret våpen.

Les også

Politikere er valgt for å ta beslutninger. TJFF ber om at dere skjærer igjennom og løser denne saken etter 40 år.

Kan hende man må bo i Kjoselvdalen for å forstå dette. Dessverre virker det slik!

Innbyggerne i Kjoselvdalen føler nå på dette forslaget som et overgrep. Dette er «David mot Goliat»! Ca 500 innbyggere mot Tromsø kommunes myndigheter. I tillegg er skytebanens nærmeste nabo en kunstgressbane med barn og unge. Kjoselvdalen har blitt utredet flere ganger og vraket hver gang fordi det vil medføre fare for helsekonsekvenser for innbyggerne i området. Det er tidligere konkludert med at det i området er for store topografiske utfordringer og begrensninger for å få nok støydemping.

Min kontakt innenfor Forsvarsbygg som var ansvarlig for saneringen av Forsvarets skytebane, har uttalt at banen aldri ville blitt etablert på samme område ut fra dagens standarder og krav til skytebaner for Forsvaret. Den ligger på en høyde med dertil utfordringer som f.eks. ekko - effekt.

Jeg har fått kommentarer fra personer innenfor skyttermiljøet og reserveoffiserers forbund som bl.a. sier: «Det er forståelig at det ikke er ønskelig for beboerne, men nå må også beboerne i Kjoselvdalen ta sin skjerv. Forsvar handler ikke om enkeltpersoner, men om fellesskap og om å stå sammen. Når dere som er motstandere av skytebaner bare fokuserer på det som angår dere selv, så undergraver fellesskapets interesser og behov. Nå må beboerne i Kjoselvdalen slutte å konstruere problemstillinger mot skytebanen

Dette er tøffe tilbakemeldinger for oss som står i det, som har tolerert dette i mange år, og som fremdeles tolererer skyting fra banen ofte i sesongen. Det vitner om lite forståelse for hvordan vi som bor i området opplever dette når det sies at denne støyproblematikken er konstruert.

Må vi bare tåle det, fordi det - etter skytternes synspunkt - gagner fellesskapet? Hva slags fellesskap ønsker at folk skal bli syke for at noen andre skal få lov til å utfolde seg i sine fritidsaktiviteter eller fordi de ikke ønsker å kjøre så langt som de kanskje burde ut fra et helseaspekt for sine medborgere? Er f.eks. Forsvarets og andre sivilisters skytetrening viktigere enn folkets helse og livskvalitet?

En politikervenn av meg kom med følgende bemerkning om saken i 2014: «La dem bare bygge skytebanen, Marit, - og så når de begynner med skytingen, så klager dere bare på støyen slik at skytebanen blir stengt eller kraftig begrenset. Hva er problemet? Skap konflikt, - dere vinner til slutt!»

Vi som bor og som prøver å trives i Kjoselvdalen vil ikke godta det overgrepet som kommunen nå er i ferd med å begå. Konflikten flyttes nå bare fra sør til nord i Tromsdalen - og konflikt vil det bli!