Da Amedia-konsernets datasystemer ble angrepet ble hele 80 lokalaviser i hele landet rammet, inklusive Nordlys.

Først og fremst betyr det at mange av våre abonnenter ikke fikk sin papiravis levert i postkassen. Og mange annonsører ikke fikk sine annonser på trykk, som avtalt.

Det i seg selv er noe vi tar på alvor.

Men på et overordnet plan er dette også et alvorlig angrep på en viktig demokratisk funksjon. Lokalaviser er viktige for en informert demokrati, for gjennomsiktighet i beslutningsprosesser i store og små kommuner og for synliggjøring av innbyggernes interesser det være seg i sentrum eller periferi.

Et angrep på denne funksjonen må fordømmes på det sterkeste.

Angrepet mot Amedia er en i rekken av mange dataangrep i 2021 som viser hvor sårbare vi er som samfunn for digitale kjeltringer.

I februar og mars 2021 ble Stortinget utsatt for et avansert dataangrep. Det er ukjent hvem som sto bak det angrepet, selv om et tidligere angrep høsten 2020 ble tilskrevet russisk etterretning. Da gikk daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ut med en skarp attribusjon, det vil si utpekte Russland offentlig som ansvarlig for angrepet på vår nasjonale forsamling.

Det er ikke bare fremmede stater som Russland og Kina som står bak angrep som dette. Det også ofte vanlige kjeltringer som stjeler data og driver på med utpressing.

Dataangrep rammer privatpersoner, norske småkommuner, store bedrifter som Hurtigruten og offentlige institusjoner. I oktober ble UiT utsatt for dataangrep, noe som medførte at alle de 26.000 ansatte og studenter måtte endre passordene.

Dataangrep har blitt den nye normalen for alle. Enten har du blitt hacket eller så vet du ikke at du har blitt hacket, ifølge eksperter.

Angrep av denne sorten vil dessverre ikke forsvinne. Det er heller trolig at de vil utvikle seg like kjapt som vi lærer oss å forsvare oss selv. Skoler, helseinstitusjoner, og virksomheter tilknyttet bekjempelse av koronapandemien anses som særlig sårbare for dataangrep og utpressing.

I verste fall kan det føre til at liv går tapt.

I februar 2021 fremhevet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) dataangrep som en særlig fare for vår nasjonale sikkerhet.

Det er ingen grunn til å tro at dette risikobildet vil endre seg i 2022.